Analysis of criteria for contractors' qualification evaluation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of criteria for contractors' qualification evaluation
Alternative Title:
Rangovų kvalifikacijos vertinimo kriterijų analizė
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2006, t. 12, Nr. 4, 276-282
Summary / Abstract:

LTRangovo parinkimas yra labai svarbus veiksnys, turintis įtakos statybos projekto eigai ir sėkmei. Analizuojami Lietuvoje ir užsienio šalyse rangovų kvalifikacijai vertinti taikomi kriterijai. Ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse svarbiausias rangovų atrankos kriterijus yra siūloma statybos darbų kaina. Dažnai mažiausia kaina neužtikrina įsipareigojimų dėl statybos projekto kokybės ir trukmės vykdymo. Todėl užsakovas, rinkdamasis rangovą, turi lyginti ne tik pasiūlymų kainas, bet nusistatyti ir įvertinti kitus kvalifikacijos vertinimo kriterijus, atsižvelgti į jų svarbą. Tik remiantis kiekybiniais ir kokybiniais vertinimo kriterijais ir lyginant rangovų pasiūlymus tarpusavyje, galima pasirinkti kvalifikuotą, kompetentingą ir patikimą rangovą, įvertinti jo ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą ir gebėjimus, kvalifikaciją, pasiekti gerų statybos projekto rezultatų. Straipsnyje pateikiamas Lietuvos įmonių tyrimas, kuriame nagrinėjami rangovų kvalifikacijos vertinimo klausimai, pabaigoje aptariami tyrimo rezultatai bei, remiantis ekspertiniais vertinimais, pateikiami pasiūlymai dėl rangovų vertinimo kriterijų svarbos. [Iš leidinio]

ENSelecting a construction contractor is a major decision which may influence the progress and success of any construction project. The paper analyses criteria used to evaluate qualification of contractors in Lithuania and abroad. Both in Lithuania and abroad, the bid price of construction works is the main criterion for evaluation of con-tractors. The lowest price often cannot guarantee commitments on quality and duration of a construction project. Therefore, when selecting a contractor, a client must not only compare bid prices but also set other criteria for evalua-tion of qualification and determine their weight. A contractor must be selected according to both quantitative and qualitative criteria, and bids should be compared. Only on the basis of quantitative and qualitative evaluation criteria and by comparing bids of contractors it is possible to select a qualified, competent and reliable contractor, to evaluate its qualification, economic and financial condition and technical capability and skills and to achieve relevant results in a construction project. The paper provides an investigation of Lithuanian companies, which analyses issues related to evaluation of contractors' qualification. The paper is completed with a discussion of the investigation results and delivery of proposals based on expert estimations of the weight of criteria for evaluation of contractors. [From the publication]

ISBN:
9955475897
ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2927
Updated:
2021-04-14 13:02:26
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: