Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis
Alternative Title:
Integruotas pasyviųjų namų daugiakriterinės analizės modelis ir sistema
In the Journal:
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics.
Summary / Abstract:

LTNorint suprojektuoti ir įgyvendinti kokybišką pasyvųjį namą, reikia jo efektyvumu rūpintis nuo projekto idėjos iki pasyviojo namo gyvavimo ciklo pabaigos. Visas procesas turi būti suplanuotas ir įgyvendintas atsižvelgiant į suinteresuotų projekto grupių siekiamus tikslus ir mikro-, mezo- bei makroaplinką. Tikslams įgyvendinti buvo sukurtas originalus integruotas pasyviųjų namų analizės modelis ir pasyviųjų namų projektų analizės daugiakriterinė sprendimų paramos sistema, kuria remiantis galima analizuoti pasyviojo namo gyvavimo ciklą, suinteresuotas projekto grupes ir projekto mikro-, mezo- bei makroaplinką kaip vieną integruotą visumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinė analizė; Energijos efektyvumas; Energijos vartojimo efektyvumas; Integruotas modelis; Pasyvus namas; Sprendimų paramos sistema; Sprendimų sistemos; Decision support system; Energy efficiency; Integrated model; Multiple criteria analysis; Passive house.

ENIn order to design and implement a high-quality passive house project, it is necessary to take care of its efficiency from the brief stage to the end of its life's service. The entire process should be planned and executed with a consideration of the goals that are aspired to by the participating and interested parties and the micro, meso and macro environment levels. In order to realize the above purposes, an original Model for an Integrated Analysis of Passive Houses and Passive Houses Design Multiple Criteria Decision Support System was developed by the authors, enabling one to analyze a passive house's life cycle, the parties involved in the project and its micro, meso and macro environment as one integrated entity. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29671
Updated:
2021-03-04 09:25:09
Metrics:
Views: 16
Export: