An Integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods
In the Journal:
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra pasiūlyti naują procedūrą skirtą integruotai įvertinti ir palyginti Lietuvos ekonomikos sektorius remiantis finansiniais koeficientais ir neapibrėžtaisiais daugiakriteriniais sprendimų priėmimo (DKSP) metodais. Tinkami finansiniai koeficientai parodo nacionalinės ekonomikos sektorių efektyvumą ir konkurencingumą. Sutinkamai su ekspertų įvertinimu ir koreliacine analize, analizei buvo parinkti šeši koeficientai. Analizei buvo taikomi neapibrėžtieji VIKOR, TOPSIS ir ARAS metodai. Trijų DKSP metodų taikymas buvo sėkmingas: tam tikrų alternatyvų (t.y. ekonomikos sektorių) įvertinimai smarkiai koreliavo. Analizės rezultatai rodo, kad geriausiai veikia miškininkystės ir miško medžiagos paruošimo sektoriai. Galima teigti, kad įmonės, dirbančios prekybos, svečių priėmimo, kasybos, informacijos ar gamybos sektoriuose, dirba efektyviau nei vidutiniškai Lietuvos įmonės. Statybos, nekilnojamojo turto ir transporto sektoriams labai pakenkė krizė: jie buvo įvertinti žemiau už vidurkį. Santykinai žemas komunalinių paslaugų sektoriaus pozicijas gali lemti jo specifika. Transporto sektorių galima laikyti tipine ekonominio nuosmukio auka. Pasiūlytas daugiakriterinio vertinimo metodas gali būti pagrindu suinteresuotiems asmenims priimant sprendimus. Vyriausybė gali nustatyti tam tikras papildomas fiskalines priemones geriausiai veikiantiems sektoriams. Tokiu atveju investuotojai rinktųsi ilgalaikes investicijas santykinai neefektyviuose sektoriuose. Trumpalaikes investicijas reiktų nukreipti į santykinai efektyvius sektorius.Reikšminiai žodžiai: Daugiakriteriniai metodai; Ekonomikos sektoriai; Finansiniai rodikliai; Finansinis koeficientas; Neaiškūs skaičiai; Neraiškiosios logikos metodas; Strateginis valdymas; TOPSIS; VIKOR; ARAS; Economic sectors; Financial ratios; Fuzzy logic method; Fuzzy number; Lithuania; Multicriteria methods; Strategic Management; TOPSIS; VIKOR.

ENThe aim of this study was to offer a novel procedure for integrated assessment and comparison of Lithuanian economic sectors on the basis of financial ratios and fuzzy MCDM methods. The complex of interrelated issues regarding integrated assessment of economic sectors is discussed in the paper. The object of research is financial indicators of different Lithuanian economic sectors. The proposed procedure for multi-criteria comparison of economic sectors encompasses: 1) the indicator system, 2) application of fuzzy MCDM methods, and 3) inter-sectoral comparison based on ranks provided by fuzzy MCDM methods. The research covers period of 2007–2010, starting at the very beginning of the economic recession and, hopefully, ending with the upcoming recovery. The application of the three MCDM methods was successful. The results suggested the best performing sector being that of forestry and logging. Furthermore, enterprises operating in trade sector, hospitality sector, mining and quarrying sector, information sector, or manufacturing sector can be considered as working more efficiently than an average Lithuanian enterprise. At the other end of spectrum, construction, real estate, and transportation sectors were those severely damaged by the economic crisis: they were ranked below the average alternative. Meanwhile, relatively low positions of utilities sectors may be caused by their specifics. Finally, the transport sector can be considered as the typical victim of economic downturn. [From the publication]

ISSN:
2029-4913; 2029-4921
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43506
Updated:
2021-04-14 15:07:06
Metrics:
Views: 19
Export: