Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas
Publication Data:
Vilnius : Kronta, 2008.
Pages:
351 p., [4] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Vargonų muzikos raida iš istorinės perspektyvos — Istoriniai šaltiniai — Vargonininkai ir kultūrinė valstybingumo tradicija. Mokyklos pagrindai — Trumpa Lietuvos vargonų kraštovaizdžio apžvalga — Vargonų modernizmas tarpukario Lietuvoje — Lietuvos vargonų kultūros sąsajos su Vakarų Europos centrais ir mokymo procesas — Religinės muzikos situacija ir vargonininkų chorvedžių veikla. Bažnytinė giesmė kaip vargonų kūrybos pagrindas — Vargonų muzikos modernizmas. Vytauto Bacevičiaus kūryboje - futuristinė amžiaus jungtis — Istorinis lūžis amžiaus viduryje ir jo poveikis vargonų kultūrai. Nutraukti darbai. Išėjimas „į erdvę“ — Naujasis fundamentalumas - vargonų muzikos vaidmuo sovietmečiu — Atgimimo pranašas - vargonų koncertinis žanras 6-7 dešimtmečio Lietuvoje — Vargonų sonata - kūrybos brandumo ženklas — Minimalizmas vargonų muzikoje. Sakrališkumo atgaivinimas meditacijoje — Reikšmių atpažinimai — Abipusis sugrįžimas — Naujoji religinė muzika. Apokaliptinė ir eurointegracinė kryptys — R. M. Rilke’s poezija eurointegraciniame vargonų kūrybos proveržyje — Postconcertante epochos išsekimas ir intelektualiniai iššūkiai: estetizmas, simbolistinis primityvizmas — Apokaliptinis vargonų modernizmo balsas europiniame kontekste — Pabaigos mintys. Vargonų muzika Lietuvoje: savitas tradicijos, tęstinumų ir proveržių kelias — Summary — Bibliografija — Kūriniai: notografija ir diskografija — Nuotraukų šaltiniai — Įklijų šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Modernizmas / Modernism; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTŠia knyga siekiama atskleisti vargonų muzikos kūrybiškumą kintančiomis istorinėmis sąlygomis, ypač susitelkiant į novatoriškumą skatinančius veiksnius, parodyti tradicijas ir bręstančius pokyčius, kuriuos lėmė ir Lietuvos valstybės kelias, ir didelis politinis lūžis XX a., padaręs daug nuostolių vargonų kultūrai, bet ir paskatinęs atsiverti jos dvasingumo ištekliams, nesustingti tradicijose, ieškoti alternatyvių atgimimo šaltinių. Visa tai glaudžiai susiję su XX a. antrosios pusės kūrybos modernėjimu, atsinaujinimo procesais, būdingais tik ypatingose ribinėse situacijose atsidūrusios tautos menui. Stipriai su religija ir liturgine tradicija susijusi vargonų kūryba, jos modernizmas yra tai, kuo Lietuva gali būti įdomi pasauliui. Tai ir nauja patirtis, ir vertybė, kurią atskleisti – svarbiausia knygos užduotis. Muzikos ryšiai su kitais menais, istorija, geopolitika, globalizacija, kosmosu – naujas savitas dabartinės kūrybos kelias. Dar vienas aspektas yra vargoniškumo paslapties atvėrimas: garso galia, kuri modernėja keisdama aplinką ir pasaulį nuo pat civilizacijos ištakų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Juozas Naujalis; Kūriniai vargonams; Lietuvos vargonų muzika; Modernizmas; Muzikinė kūryba; Religinė muzika; Sonata; Vargonai Lietuvoje; Vargonų muzika; Vytautas Bacevičius; Juozas Naujalis; Lithuanian organ music; Modernism; Modernism in organ music; Musical composition; Musical pieces for organ; Organ music; Organs in Lithuania; Religious music; Sonata; Vytautas Bacevičius.

ENThis book is aimed at revealing the creativity of organ music under changing historical conditions, at showing traditions and imminent changes. Particular attention is drawn to the factors inducing innovation. This is determined both by the road of the state of Lithuania and the great political turning-point in the 20th century that caused not only damage to organ culture but also gave stimulus to open its spirituality resources, not to become stagnant within the existing traditions and to look for alternative sources of revival. All this is closely connected with modernization of the creation in the 2nd half of the 20th century, with the processes of its renewal which may be achieved only by the art of the nation finding itself in especially restricted situations. The things by which Lithuania may attract the world's interest are reflected in the organ creation closely related to religion and liturgical tradition, to its modernism that underwent necessity to find new ways. One more aspect may by stated as disclosure of the secret of organ music: it is the power of sound that becomes more and more modern by changing the environment and the world and that was evaluated by religion at the source of civilization. [From the publication]

ISBN:
9789955734666
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21205
Updated:
2020-11-27 18:36:25
Metrics:
Views: 91    Downloads: 15
Export: