Lietuviškoji Stanislawo Moniuszkos gaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškoji Stanislawo Moniuszkos gaida
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2003, t. 10, p. 153-187
Keywords:
LT
įtaka; Lietuviškos tematikos kūriniai; Meninė ir pilietinė orientacija; Stanislawas Moniuszko; Tautinis ir kultūrinis identitetas; Vilniaus periodas.
EN
Artistic and civic orientation; Influence; National and cultural identity; period.
Summary / Abstract:

LTŠios publikacijos tikslas - išsamiau pažvelgti į lenkų kompozitoriaus Stanisławo Moniuszkos (1819-1872) Vilniaus periodo (1836,1839-1858) kūrybą ir kitą muzikine veiklą, vertinant ją kaip svarbų XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo reiškinį. Straipsnyje kalbama apie S. Moniuszkos bendrataučių ištakų kūrybą muzikos tautiškumo, tautinio ir kultūrinio identiteto raidos aspektu. Meninė ir pilietinė kompozitoriaus orientacija, savo kūrybos paskirties suvokimas, organizacinė kultūrinė veikla Vilniuje, lietuviškos tematikos kūriniai, įtaka lietuvių kompozitorių kūrybai ir pasaulėjautai leidžia laikyti jį XIX a. vidurio Lietuvos ir lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyviu, dalį jo kūrybos - XIX a. lietuviško romantizmo apraiška. [Iš leidinio]

ENThe aim of the publication is to take a closer look on the creative of Polish composer Stanisław Moniuszko (1819-1872) during his Vilnius period (1836, 1839-1858) and his other musical activities, evaluating them as an important phenomenon of the musical life in Lithuania of the 19th century. The article discusses the oeuvre of the origins of S. Moniuszko’s fellow-countrymen in terms of nationality of music and development of the national and cultural identity. The artistic and civil orientation of the composer, comprehension of his creative purpose, his organizational activities in Vilnius, his works on Lithuanian subjects and his influence on the creative and worldviews of Lithuanian composers give reasons to consider him a participant of the Lithuanian cultural movement of the middle of the 19th century and a part of his oeuvre can be considered a manifestation of the Lithuanian Romanticism of the 19th century.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15587
Updated:
2018-12-17 11:12:07
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: