Kompozitorius Jonas Dambrauskas

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompozitorius Jonas Dambrauskas
Editors:
Juodpusis, Vaclovas, parengė, pagalbinis tekstas [edt, aui]
Publication Data:
Kaunas : Naujasis lankas, 2002.
Pages:
194 p
Contents:
Autoriaus žodis — Tėviškėje — Kietaviškėse — Varšuvoje - Kaltanėnuose — Valkininkuose — Kaune. Šeima susijungia — Kauno valstybės teatre — „Gabijos“ draugija — „Lietuviškos vestuvės“ — Antrasis „Lietuviškų vestuvių“ pastatymas — Radiofono kvartetas — „Nuvainikuotoji vaidilutė“ — .Amžių karžygys“ — „Amžių šešėliai“ — „Mūsų aukuras“ — „Gedimino sapnas“ — Kauno Įgulos bažnyčios reprezentacinio choro vadovas — Konfliktas su vargonininku Antanu Olšausku — „Eglė žalčių karalienė“ — „Eglės“ spygliai — „Eglės“ pataisymai, tobulinimas — Ir vėl „Eglės“ spygliai — Valstybės teatro chormeisteris — Kauno VD universiteto - KP instituto choro vadovas — Muzika dramos spektakliams — Svečiai, bendradarbiai — Šeima Lietuvos laisvės kovose,, pamokos kitiems — Asmenybė — Paskutinioji diena — Kūrybos apžvalga Jubiliejiniai koncertai. Gimimo 100-ųjų metinių paminėjimai — Priedai — Amžininkų žodis — Apie kompozitorių Joną Dambrauską — Nenuilstantis teatro darbininkas — Būk pasveikintas — Antano Miškinio laiškai — Dokumentai — Bibliografija — Iš K. ir M. Petrauskų muziejauis fondų — Dainos chorui — Religiniai kūriniai — Solo dainos — Vokaliniai-instrumentiniai kūriniai — Instrumentiniai kūriniai — Opera — Kompozitoriaus Jono Dambrausko kūriniai, saugomi Lietuvos Literatūros ir meno archyvo fonduose — Kompozitoriaus Jono Dambrausko kūriniai, saugomi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose — J. Dambrausko muzika dramos spektakliams — J. Dambrausko spausdinti kūriniai — J. Dambrausko dainos adiktosLietuvos ir užsienio lietuvių dainų šventėse — J. Dambrausko kūrinių jrašai plokštelėse — J. Dambrausko kūrinių jrašai Lietuvos nacionaliniame Radijuje — Straipsniai apie J. Dambrauską, jo kūrybą ir kūrybinę veiklą — Parengėjo žodis — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dambrauskas Vytautas; Lietuvos kompozitorius; Biografija.
EN
Dambrauskas Vytautas; Lithuanian Composer; Biography.
ISBN:
9955031212
Related Publications:
  • Religinė muzika / Jūratė Landsbergytė. Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940 / sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 504-513.
  • Sceninė muzika: muzika dramos spektakliams / Vida Bakutytė. Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940 / sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 425-447.
  • Sceninė muzika: operos / Beata Leščinska-Baublinskienė. Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940 / sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 372-409.
  • Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Kūrybos modernizmas / Jūratė Landsbergytė. Vilnius : Kronta, 2008. 351 p., [4] iliustr. lap.
  • Vokalinė muzika, liaudies dainų išdailos / Jūratė Petrikaitė. Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940 / sudarytojas ir ats. redaktorius Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 477-494.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76234
Updated:
2020-07-17 20:49:37
Metrics:
Views: 34
Export: