Muzikos tradicijos ir dabartis : studijos, straipsniai, atsiminimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos tradicijos ir dabartis: studijos, straipsniai, atsiminimai
Editors:
Daunoravičienė, Gražina, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007.
Pages:
439 p
Notes:
Straipsnių aut.: Gražina Daunoravičienė, Jūratė Gustaitė, Vytautas Landsbergis, Irena Mikulevičiūtė. Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Algirdas Ambrazas; Kompozitorius; Kūryba; Muzikos kūrinių analizė.
Keywords:
LT
Kompozitorius; Kūryba; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTDaugelio šalių Festschrift‘ų, muzikologijos archyvų bei autorinių darbų rinktinių pavyzdžiu parengta knyga A.J. Ambrazo veiklą pristato platesnei muzikinei visuomenei. Septynios knygos dalys atskleidžia įvairiabriaunę penkiasdešimties metų mokslininko muzikologinę veiklą, atspindi kultūrinių bei mokslinių interesų ratą. Skelbiami temos, mokslinių interesų, žanro, stiliaus požiūriu (mokslinės studijos, recenzijos, esė, reportažai iš mokslinių bei kultūrinių įvykių, atsiminimai) įvairuojantys A.J. Ambrazo tekstai. Juose įvairiais aspektais aptariami ir analizuojami slankūs lietuvių profesionaliosios muzikos formavimosi bei sklaidos procesai, atspindintys XX a. II pusės Lietuvos muzikinės kultūros panoramą. Svarbiausią knygos dalį sudaro įvairiais laikotarpiais parašyti A. Ambrazo darbai, išaugę iš fundamentalaus kompozitorių mokyklos pagrindėjo Juozo Gruodžio kūrybos tyrinėjimo. Knygoje portretuojama J. Juzeliūno, E. Balsio kūryba. Pristatomi kompozitoriai, kurie ne tik kūrė lietuvių profesionaliosios muzikinės kultūros tradicijas, bet ir ryškiausiai įkūnijo magistralines lietuvių kompozitorių mokyklos slinktis, vertybines orientacijas bei požiūrius. Nacionalinės kompozitorių mokyklos tyrinėjimus pratęsė vėlesni A.J. Ambrazo darbai, suformavę ir pagrindę nacionalinio muzikos stiliaus sampratą. Rinktinėje publikuojamos A.J. Ambrazo sukurtos muzikos tautinio savitumo bei nacionalinio stiliaus teorijos, skelbiami svarbiausi kritiniai straipsniai, jo nutapyti muzikų portretai ir pan. [Iš leidinio]

ENThe book, prepared by example of festschrifts, musicology archives and compilations of copyrighted works, published in most countries, presents the activities of A. J. Ambrazas to a wider musical community. The seven parts of the book reveal the versatile musicological activities of the fifty-year old scholar and reflect the range of his cultural and scientific interests. The book presents texts by A. J. Ambrazas, different in terms of subjects, scientific interests, genre and style (scientific studies, reviews, essays, reports from scientific and cultural events, reminiscences), which, in different aspects, discuss and analyze the flexible processes of formation and dissemination of Lithuanian professional music, reflecting the panoramic view of the musical culture of Lithuania of the second half of the 20th century. The most important part of the book covers the studies by A. Ambrazas, written in different periods, based by the fundamental studies of the oeuvre of Juozas Gruodis, the founder of the school of composers. The book presents a picture of creative of J. Juzeliūnas and E. Balsys. The composers, who not only created the traditions of Lithuanian professional musical culture, but also embodied the main trends, values and views of the Lithuanian school of composers, are presented. The studies of the national school of composers, which formed and substantiated the concept of the national style of music, were continued in the later works by A. J. Ambrazas. The compilation presents the theories of the national peculiarities and style of music, developed by A. J. Ambrazas, his most important critical articles, the portraits of composers, painted by him, etc.

ISBN:
9789986906971
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13401
Updated:
2013-04-28 17:41:41
Metrics:
Views: 57
Export: