Nauji lietuvių muzikos keliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji lietuvių muzikos keliai
Alternative Title:
New paths of Lithuanian music
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005.
Pages:
407 p
Contents:
Pratarmė — B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai — Nuo penklinės iki ženklo ir simbolio — Simbolika Broniaus Kutavičiaus kūriniuose — Broniaus Kutavičiaus „Jeruzalės vartai“ — Simbolizmas ir istorinė vaizduotė Broniaus Kutavičiaus muzikoje — Felikso Bajoro muzikos ritmas (sutartinių tradicijos atšvaitai) — Aštuntojo ir devintojo dešimtmečių jaunieji — Muzikos ir teksto jungčių prasminė bei funkcinė įvairovė XX а. П pusės lietuvių kompozitorių kūryboje — Improvizacija liaudies ir profesionalioje kūryboje — Minimalizmas Lietuvoje: nacionalinis aspektas — Ritmikos naujovės lietuvių kompozitorių kūriniuose — Vytauto Bacevičiaus „Kosminė poema“ fortepijonui — Sutartinių recepcijos pradžia — Sutartinių ritmikos panaudojimo galimybės profesionalioje kūryboje — Sutartinių recepcijos įvairovė — Saulės ratas sukasi toliau — Antano Rekašiaus fenomenas — Nesumeluota gaida — „Muzika kiekvienam yra apie ką kita“ — Osvaldo Balakausko operos „Tolimoji“ muzikos kalba — Paskutinė XX amžiuje lietuviškoji opera — Kutavičiaus „Lokys“ kompaktinėje plokštelėje — Bronius Kutavičius: su ugnimi ir tikėjimu — Broniaus Kutavičiaus kūryba - daugiau nei muzika — Pakitęs Kutavičiaus įvaizdis — „Giedok...“ — Europos pagrobimas iš Lietuvos — Iš naujo perkuriamas pasaulis — Įsiklausyti — Subtili ir nesentimentali — „Kai jau baigias žiema / Ir gyvybę griaustinis jau žada...“ — Ilgintis tobulumo — Jaunieji muzikologijos kelyje — Muzikologijos aktualijos — Muzikologų rengimas rytdienai — Lietuvos muzikologijos pokyčiai per nepriklausomybės dešimtmetį — Į priekį užbėgęs muzikologas — Antano Venckaus indėlis į čiurlionianą — Muzikologijos baruose — Algirdas Ambrazas - enciklopedistas ir publicistas — Vytautą Povilą Jurkštą prisimenant -Kruopščiai suneštas „skruzdėlynas“ — Pirmoji lietuviška muzikos enciklopedija — Globalizacijos atspindžiai lietuvių muzikoje — Akademinė muzika ir šalia jos — Nauja muzika chorams — Subtili perkusija — Jai rūpi visi vaikai — Vaikų darželiai ir muzika — Ar patys pasmerksime savo vaikus tarnų vaidmeniui? — Jaunieji ir jų problemos — Nuo tragizmo iki parodijos — Kelias į suartėjimą — Alternatyvioji muzika — Žaidimai su tragiška potekste — Gryno oro gūsis — Jaunimo dienos Druskininkuose — Pavardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTKnygos problematika – šiuolaikinė lietuvių muzika, muzikologija, interpretacija ir muzikos funkcionavimas, naujos muzikinio gyvenimo apraiškos. Studijų objektas - žymiausių dabarties ar nesenos praeities autorių (E. Balsio, V. Montvilos, J. Juzeliūno, B. Kutavičiaus, O. Balakausko, F. Bajoro), jaunesnės kartos atstovų (A. Martinaičio, V. Bartulio, O. Narbutaitės, M. Urbaičio, R. Merkelio, G. Sodeikos, R. Mažulio, N. Valančiūtės, R. Kabelio ir kitų) kūryba. Knygą sudaro keturi skyriai. Pirmasis skyrius – tai tiriamosios studijos, kuriose geriausiai atsispindi dviejų paskutiniųjų XX a. dešimtmečių svarbiausios lietuvių muzikos tendencijos, tiriamos komponavimo technikos, atskiri naujos muzikos kalbos aspektai. Antrą skyrių sudaro kompozitorių personalijoms skirti tekstai. Trečiajame skyriuje – muzikologijos, jos vietos muzikiniame gyvenime, vertinimo kriterijų, veiklos pokyčių naujomis sąlygomis problematika. Ketvirtajame skyriuje – kitų aktualių kultūros ir muzikos sričių apžvalga, gvildenamos muzikos gyvenimo problemos. Šiandien naujosios lietuvių muzikos keliai neišvengiamai kertasi su iš globalėjančio pasaulio kryžkelių atplūstančiomis įtakomis. Impulsų ir idėjų semiama iš daugybės skirtingiausių šaltinių. Nepriklausomybės atgavimas, naujasis tūkstantmetis tarsi užbrėžia laiko ribas, įrėmina vykstančias permainas ir skatina apmąstyti tiek pačios kūrybos pokyčius, tiek kintančias jos komunikavimo galimybes. Ilgai viešajame diskurse akcentuotą nacionalumo problematiką iš dalies pradeda keisti identiteto paieškos, kurios aprėpia jau ne tokius akivaizdžius dalykus. [Iš leidinio]

ENThe topic of the book is contemporary Lithuanian music, musicology, interpretation, functioning of music and the manifestations of new music life. The object of the study is the creation of the best-known contemporary or recent composers (E. Balsys, V. Montvila, J. Juzeliūnas, B. Kutavičius, O. Balakauskas, F. Bajoras), composers from the younger generation (A. Martinaitis, V. Bartulis, O. Narbutaitė, M. Urbaitis, R. Merkelis, G. Sodeika, R. Mažulis, N. Valančiūtė, R. Kabelis and others). The book is divided into four chapters. First chapter presents case studies which nicely reflect the key tendencies of the Lithuanian music of the last two decades of the 20 century, analyzes the techniques of composition and individual aspects of new language of music. Second chapter provides texts about composers’ personalities. Third chapter deals with musicology, its place in music, assessment criteria, analyzes the issue of change of practice in the new circumstances. Forth chapter offers reviews of other relevant fields of culture and music, analyzes other issues of music. Today the way of new Lithuanian music necessarily crosses with the influences of the global world. Impetus and ideas come from many different sources. Restoration of Independence and new millennium sort of draw time boundaries, frame ongoing change and encourage rethinking changes in the creation, as well as transforming opportunities of communication of music. A dominant issue of nationality in the public discourse is being replaced by search of identity that encompasses not very tangible matters.

ISBN:
9986503507
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2649
Updated:
2020-11-20 16:14:09
Metrics:
Views: 41
Export: