Nauji lietuvių muzikos keliai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėNauji lietuvių muzikos keliai
Kita antraštėNew paths of Lithuanian music
AutoriaiGaidamavičiūtė, Rūta
PaskelbtaVilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005
Puslapiai407 p.
Santrauka / Anotacija

LTKnygos problematika – šiuolaikinė lietuvių muzika, muzikologija, interpretacija ir muzikos funkcionavimas, naujos muzikinio gyvenimo apraiškos. Studijų objektas - žymiausių dabarties ar nesenos praeities autorių (E. Balsio, V. Montvilos, J. Juzeliūno, B. Kutavičiaus, O. Balakausko, F. Bajoro), jaunesnės kartos atstovų (A. Martinaičio, V. Bartulio, O. Narbutaitės, M. Urbaičio, R. Merkelio, G. Sodeikos, R. Mažulio, N. Valančiūtės, R. Kabelio ir kitų) kūryba. Knygą sudaro keturi skyriai. Pirmasis skyrius – tai tiriamosios studijos, kuriose geriausiai atsispindi dviejų paskutiniųjų XX a. dešimtmečių svarbiausios lietuvių muzikos tendencijos, tiriamos komponavimo technikos, atskiri naujos muzikos kalbos aspektai. Antrą skyrių sudaro kompozitorių personalijoms skirti tekstai. Trečiajame skyriuje – muzikologijos, jos vietos muzikiniame gyvenime, vertinimo kriterijų, veiklos pokyčių naujomis sąlygomis problematika. Ketvirtajame skyriuje – kitų aktualių kultūros ir muzikos sričių apžvalga, gvildenamos muzikos gyvenimo problemos. Šiandien naujosios lietuvių muzikos keliai neišvengiamai kertasi su iš globalėjančio pasaulio kryžkelių atplūstančiomis įtakomis. Impulsų ir idėjų semiama iš daugybės skirtingiausių šaltinių. Nepriklausomybės atgavimas, naujasis tūkstantmetis tarsi užbrėžia laiko ribas, įrėmina vykstančias permainas ir skatina apmąstyti tiek pačios kūrybos pokyčius, tiek kintančias jos komunikavimo galimybes. Ilgai viešajame diskurse akcentuotą nacionalumo problematiką iš dalies pradeda keisti identiteto paieškos, kurios aprėpia jau ne tokius akivaizdžius dalykus. [Iš leidinio]

ENThe topic of the book is contemporary Lithuanian music, musicology, interpretation, functioning of music and the manifestations of new music life. The object of the study is the creation of the best-known contemporary or recent composers (E. Balsys, V. Montvila, J. Juzeliūnas, B. Kutavičius, O. Balakauskas, F. Bajoras), composers from the younger generation (A. Martinaitis, V. Bartulis, O. Narbutaitė, M. Urbaitis, R. Merkelis, G. Sodeika, R. Mažulis, N. Valančiūtė, R. Kabelis and others). The book is divided into four chapters. First chapter presents case studies which nicely reflect the key tendencies of the Lithuanian music of the last two decades of the 20 century, analyzes the techniques of composition and individual aspects of new language of music. Second chapter provides texts about composers’ personalities. Third chapter deals with musicology, its place in music, assessment criteria, analyzes the issue of change of practice in the new circumstances. Forth chapter offers reviews of other relevant fields of culture and music, analyzes other issues of music. Today the way of new Lithuanian music necessarily crosses with the influences of the global world. Impetus and ideas come from many different sources. Restoration of Independence and new millennium sort of draw time boundaries, frame ongoing change and encourage rethinking changes in the creation, as well as transforming opportunities of communication of music. A dominant issue of nationality in the public discourse is being replaced by search of identity that encompasses not very tangible matters.

ISBN9986503507
Mokslo sritisMuzikologija / Musicology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2649
Atnaujinta2013-04-28 15:41:56
Metrika Peržiūros: 1