Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: meistrų kilmė ir kūrybos sklaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: meistrų kilmė ir kūrybos sklaida
Alternative Title:
Organ craftsmanship of late Baroque period in Lithuania: the origins of artisans and the spread of creation
In the Journal:
Menotyra. 2006, Nr. 2 (43), p. 1-8
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTDidžioji dalis išlikusių Lietuvos istorinių vargonų yra datuojami XVIII–XIX a. laikotarpiu. Pagrindinius iš šių instrumentų sumeistravo vargonų meistrai, kurie tuo metu gyveno Vilniuje, arba su vilniečių meistrais susiję kiti Lietuvos vargondirbiai. Taip pat pažymėtina, jog Lietuvoje vėlyvojo baroko vargonus statė ir tuo metu dirbo keletas vargonų meistrų, atvykusių į šį kraštą iš kitų šalių. Straipsnio autorius atkreipia dėmesį, kad dauguma vargondirbių XVIII a. antrojoje pusėje gyveno ir savo dirbtuves buvo įkūrę Vilniuje. Nemažai jų atvyko iš Vokietijos ir Prūsijos, apsistojo ir ilgainiui įsikūrė šiame mieste bei suformavo turtingą savo amato pasekėjų grupę. Šiandien minėtų vargonų meistrų sumeistrautas paveldas – istoriniai vargonai yra apibūdinami kaip savarankiška, įtakinga ir labai reikšminga kryptis, kurią straipsnio autorius, remdamasis ištyrinėta istorine medžiaga, archyviniais dokumentais, pagrįstai siūlo vadinti savarankiška Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla. Straipsnyje pateikiama istorinių, istoriografinių šaltinių bei naujausių mokslinių tyrimų medžiaga apie XVIII–XIX I pusės Lietuvoje dirbusius vargonų meistrus. Pristatomos jų biografijos, darbų paplitimas. Analizuojama Lietuvoje dirbusių meistrų kilmė, migracija, apsistojimas ir įsitvirtinimas Vilniuje, sąsajos su gretimų šalių vargondirbiais. Aktualizuojamas jų kūrybos originalumas ir išskyrimas į savarankišką Vilniaus vargondirbystės mokyklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pozityvai; Vargondirbystės menas; Jantzonas, N.; Klimowicz, Liudvik; Scheelis, Fr.; Zelle, G.A.; Caspari, G.S.; Organ in Lirhuania.

ENThe bigger share of remaining Lithuanian historical organs date back to XVIII–XIX c. period. The most important ones among these instruments were produced by organ craftsmen, who resided at the time in Vilnius, or by other Lithuanian organ craftsmen related to Vilnius-based artisans. Late baroque Lithuanian organs were built by a number of organ craftsmen, who came to this country from abroad. Many of them came from Germany and Prussia, stayed and before long settled down in this city and formed a rich group of followers practicing this craft. Today, the legacy produced by these organ artisans – historical organs – is described as constituting an independent, influential, and very significant contribution. Based on researched historical material, archival documents, the author justifiably calls for late baroque Vilnius organ-making craft to be referred to as independent school. The article presents historic, historiographic sources and most recent research material about organ craftsmen who worked in Lithuania from XVIII c. to the first half of XIX c. The author presents their biographies, discusses how widespread were their works; he analyzes descent, migration, arrival and settling down of artisans working in Lithuania, their connections with organ craftsmen in neighboring countries. Originality of their works is shown and arguments are presented for distinguishing an independent Vilnius organ-production school.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9763
Updated:
2018-12-20 23:11:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: