Neatpažintas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklas (1908, spalis, Peterburgas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neatpažintas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklas (1908, spalis, Peterburgas)
Alternative Title:
Unrecognized Čiurlionis' musical cycle (October 1908, Petersburg)
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2004, 5, p. 29-47
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - įvardyti iki šiol dar neatskleistą genialaus lietuvių kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kompozicinį ciklą. Tyrimo objektą sudaro trys kūriniai fortepijonui, parašyti 1908 m. spalio 12-15 d. Peterburge (VL 322-324). Tyrimą inicijavo hipotezė, kad kompozitoriaus kūrybinio proceso ypatumai pagimdydavo intuityvius, spontaniškus, savaiminius kompozicinius ciklus, kurių pats kompozitorius dažnai neįvardydavo. Tokių ciklų atpažinimo metodologija paremta trimis specialiomis metodikomis: prognostine, struktūrine ir identifikavimo. Pagrindinė tyrimo išvada - išvardyti kūriniai fortepijonui sudaro ostinatinį binarinį trijų dalių ciklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Binarika; Binarinis archetipas; Modalinis tonalumas; Neatpažintas ciklas; Ostinata; Ostinato; Tema; Tolygios proporcijos; Čiurlionis; Binarics; Binary archetype; Even proportions; Modal tonality; Ostinato; Theme; Unrecognized cycle; Untecognized cycle; Čiurlionis.

ENThe aim of the paper was to indentify a not yet revealed composition cycle of the great Lithuanian composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. The object of the study is three works for the piano, written on 12-15 October 1908 in Petersburg (VL 322-324). The study was initiated by hypothesizing that the peculiarities of the creative process of the composer gave birth to intuitive, spontaneous composition cycles which were often left unnamed by the composer. The methodology of identifying such cycles is based on three special methodics: prognostic, structural and that of identification. The main conclusion of the study is that the mentioned works for piano comprise an ostinate binary three-part cycle. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36657
Updated:
2018-12-17 11:26:30
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: