Pasižvalgymai po folklorinę atmintį ir dabartį : 2009 m. folkloro ekspedicija - tarp Ignalinos ir Švenčionių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasižvalgymai po folklorinę atmintį ir dabartį: 2009 m. folkloro ekspedicija - tarp Ignalinos ir Švenčionių
Alternative Title:
Looking at the folkloric memory and the present: folklore fieldwork session of 2009 - between Ignalina and Švenčionys
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2009, 38, p. 213-228
Keywords:
LT
Atmintis; Dabartis; Dainavimo tradicija; Ekspedicija; Folkloras; Folklorinė atmintis; Ignalina; Individuali patirtis; Pasakojimas; Švenčionys.
EN
Expedition; Folklore; Folklore memory; Ignalina; Individual experience; Memory; Narrative; Nowadays; Singing tradition; Švenčionys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma 2009 metų folkloro ekspedicijos tarp Ignalinos ir Švenčionių lauko tyrimų medžiaga ir trumpai aptariamos ryškesnės užrašytos medžiagos tendencijos šiuolaikinės užrašymo situacijos fone. Surinkta medžiaga patvirtina jau ankstesnėse ekspedicijose išryškėjusi dėsningumą – dainuojančios moterys yra ir religinių giesmių giedotojos. Užrašinėtas visas pateikiamas giesmių repertuaras, bet ekspedicijos medžiagoje liaudišką giedojimo tradiciją dažniausiai reprezentuoja šermenų giesmės: ir religinės, ir romansinio tipo naujoviškos. Romansinių giesmių tekstai čia, kaip ir kitur Lietuvoje, plinta persirašinėjimo būdu. Taip į folklorinės tradicijos lauką pakliūva ir vietinių žmonių sukurtų giesmių. Folkloristus domintų poetų sukurtų intelektualių tekstų integracija į folklorinės tradicijos lauką. Deja, tai tikriausiai ne vienos ekspedicijos (ir ne tik ekspedicijos) tyrimas. Kad ir kaip neigiamai senųjų religinių giesmių šalininkai ir puoselėtojai vertintų naujoviškas laidotuvių giesmes, jos yra neatskiriama tradicinės kultūros dalis. Apibendrinant nori nenori tenka pripažinti, kad šiandien folkloristo rašomas bet kuris naratyvas, taip pat net ir klasikiniai kūriniai, savaime veda įdaug platesnį kultūrinį lauką, nei rėpia tautosaka senąja prasme.

ENThe article presents a survey of the materials collected during the folklore fieldwork session taking place this year in southeastern Lithuania. From the perspective of nowadays, the author seeks to determine the extent of importance of the traditional folklore (both narratives and folksongs), for whom it is important and how the people's memory is constructed in relation to it. Besides, against the backdrop of the contemporary recording situation, certain more profound tendencies of narratives, like various autobiographical stories, are discussed. Finally, a conclusion is drawn that any narrative recorded today by a folklorist, including even pieces of classical folklore, leads of itself into a broader cultural field than that encompassed by the folklore in its earlier sense. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23716
Updated:
2018-12-17 12:36:26
Metrics:
Views: 75    Downloads: 2
Export: