„Sveikatos“ ir „negalavimo“ traktuotės tarp alternatyviąją mediciną praktikuojančių asmenų XXI a. pradžios Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
„Sveikatos“ ir „negalavimo“ traktuotės tarp alternatyviąją mediciną praktikuojančių asmenų XXI a. pradžios Lietuvoje
Alternative Title:
Approaches by practitioners of alternative medicine towards ‘health’ and ‘illness’ in Lithuania at the beginning of the 21st century
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 27, p. 77-90
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimas atliktas alternatyviąją mediciną praktikuojančių asmenų grupėje, siekiant užfiksuoti minėtoje grupėje paplitusias ligos ir sveikatos traktuotes XXI a. pradžios Lietuvoje. Autorės atliktame kokybiniame (empiriniame) tyrime 2016–2019 m. (tyrimas tęsiamas; atlikta 30 giluminių interviu su alternatyvią mediciną praktikuojančiais asmenimis) Lietuvos didžiuosiuose miestuose išryškėjoa, kad alternatyvius gydymo(si)2 metodus praktikuojantys asmenys ligą ir sveikatą interpretuoja ne vien kaip fizinio, bet ir kaip filosofinio – metafizinio – pasaulio dalį. Tyrimo duomenys atskleidė sveikatos (gerovės) kaip harmonijos, pusiausvyros būsenos tarp asmens išorinio (fizinio) ir vidinio pasaulių tarsi mikro- ir makropasaulių bei jų dinamiškų sąsajų, tarpusavio rezonanso traktuotę. Liga, arba negalavimas, yra interpretuojama kaip balanso, savojo kelio, švaros praradimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sveikatos ir negalavimo traktuotės; Alternatyvioji medicina; Vaizdiniai; Interpretacijos; Approaches towards ‘health’ and ‘illness; Alternative medicine; Images; Interpretations.

ENResearch was conducted in a group of alternative healing practitioners, focusing on their approach towards ‘health’ and ‘illness’ in Lithuania at the begining of the 21st century. The research took place during the author’s qualitative (empirical) research in the biggest cities of Lithuania from 2016 to 2019 (the research is continuing). It was detected in 30 in-depth interviews with practitioneers of alternative healing that individuals reflect on their ‘illness’ and ‘health’ (well-being), and interpret it in a philosophical-metaphysical dimension. The study of data disclosed approaches towards ‘health’ (wellness) as harmony, a balanced state between the physical (outer) and one’s inner world, like ‘micro’ and ‘macro’ worlds in their constant dynamics and mutual resonance. Meanwhile, ‘illness’ is understood as a loss of harmony, ‘the true path’, or purity. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v27i0.2160
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90953
Updated:
2021-02-10 21:42:48
Metrics:
Views: 58    Downloads: 6
Export: