Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai
Alternative Title:
Sources of Lithuanian incantations
Editors:
Vaitkevičienė, Daiva, sudarymas, rengėjas [com, cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
1 kompakt. diskas + 1 brošiūra (44 p.)
Notes:
Antr. iš disko etiketės. Reikšminiai žodžiai: Užkalbėjimai; Mitinės būtybės; Archajiški ir krikščioniški elementai; Incantation; Mythological Creatures; Archaic and Christianity Features.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mitologija / Mythology; Užkalbėjimai.
Reviews:
Recenzija leidinyje Mäetagused. 2007, nr. 35, p. 216-217, 221
Summary / Abstract:

LTElektroniniame leidinyje „Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai“ pateikiama unikali lietuvių tautosakos medžiaga – virš 1600 užkalbėjimų (gydomosios, ūkinės, socialinės ir kitokios paskirties maginių formulių). Užkalbėjimai leidiniui surinkti iš rankraštinių šaltinių ir pavienių XIX-XX a. publikacijų. Didžiąją dalį sudaro rankraštiniai tekstai iš LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyno – didžiausios lietuvių folkloro saugyklos. Leidinyje taip pat pateikiama garso įrašų, faksimilių, nuotraukų. Lanksti paieškos sistema leidžia atlikti įvairiapusę paiešką pagal rankraštinį šaltinį, publikaciją, pateikėją, jo amžių, gyvenamąją vietą, užrašytoją, užrašymo metus, užkalbėjimo funkciją, užkalbėjimo metu naudojamą daiktą, užkalbėjimo laiką, vietą ir kitus požymius. Įvadiniuose straipsniuose ir rodyklėse pateikiama informaciją apie užkalbėjimus, jų rinkimo ir publikavimo istoriją; pridedamos užkalbėjimų tipologinė ir funkcinė rodyklės. [Iš leidinio]

ENElectronic publication "Sources of Lithuanian incantations" includes unique material of Lithuanian folklore, i.e. over 1600 incantations (magic formulae of therapeutic, economic, social and other purposes). Incantations from the publication are selected from manuscript sources and sole publications of the 19th-20th centuries. A greater part of the publication is comprised of manuscript texts from Lithuanian Folklore Archives, i.e. the biggest storage of Lithuanian folklore. The publication also includes voice records, facsimiles and pictures. Flexible search system enables to perform multiple search according to manuscript source, publication, presenter, his age, place of residence, recorder, year of recording, function of incantation, article used during incantation, incantation time, place and other features. Introduction articles and indexes provide information about incantations, history of their colleting and publication, typological and functional indexes are attached.

ISBN:
9955698144
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4578
Updated:
2022-10-06 14:28:13
Metrics:
Views: 43
Export: