Mitinė vaikų ligų samprata ir jų ribinė raiška tradiciniame lietuvių pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mitinė vaikų ligų samprata ir jų ribinė raiška tradiciniame lietuvių pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Mythical notion of the children’s diseases and their liminal expression in the traditional Lithuanian worldview
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2022, 64, p. 93-113
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTVaikų ligos lietuvių liaudies medicinoje iki šiol nėra nuosekliai tyrinėtos. Šiame straipsnyje nagrinėjama mitinė vaikų ligų samprata tradiciniame lietuvių pasaulėvaizdyje. Tyrimas apima XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės laikotarpį. Straipsnyje gilinamasi į tautosakos ir etnografinius tekstus, aprašančius liaudies medicinos praktikas, ir į jomis perteikiamą mitinę pasaulėžiūrą į žmogaus kūną bei ligas. Pagrindinė straipsnio ašis, apie kurią sukasi visas tyrimas, yra ribos ir jų simbolinės išraiškos. Liaudies medicinoje, ligų sampratoje ir įvairiose ligų gydymo praktikose ribos gali įgyti įvairias formas: kūno ribų, aplinkos erdvių ribų, laiko ribų, pasirodyti pereinamosiose būsenose ir apeigose. Kaip šių ribų raiška atsiskleidžia vaikų ligose, straipsnyje nagrinėjama pasitelkiant trijų liaudies medicinai būdingų vaikų negalavimų pavyzdžius – "šerius", "kokliušą" ir "mėnulio apšvietimą". Išanalizavus jų etiologiją, simptomus ir gydymo būdus paaiškėjo, kad šeriams būdingos kūno (odos) ir pereinamųjų būsenų (nėštumo) ribų išraiškos, o kokliušui ir mėnulio apšvietimui – laiko, erdvės ir kūno ribų išraiškos. Šeriai atsiskleidžia kaip jokio įasmeninto pavidalo neturinti liga, o kokliušo ir mėnulio apšvietimo atvejais su ligomis elgiamasi kaip su mitinėmis būtybėmis, į kurias kreipiamasi ir kurias siekiama suklaidinti. Raktažodžiai: vaikų ligos, liaudies medicina, ribos, šeriai, kokliušas, mėnulio apšvietimas. [Iš leidinio]

ENChildren’s diseases in the Lithuanian folk medicine have not been coherently investigated so far. This article focuses on the mythical notion of the children’s diseases in the traditional Lithuanian worldview. The study embraces the period from the end of the 19th century to the first half of the 20th century. The author of the article scrutinizes folklore and ethnographic data that gives evidence of the folk medicine practices reflecting the mythical view of the human body and its ailments. The main supporting axis of the study rests on the boundaries and their symbolic expression. In folk medicine, when establishing notion of the diseases and various healing practices, boundaries can be drawn in various ways: as the body boundaries, as the boundaries of the surrounding spaces, time boundaries or those introduced by the liminal states and rites of passage. The manifestation of these boundaries in terms of the children’s diseases is exhibited in the article by exemplifying three children’s ailments typical to the folk medicine: "bristles", "whooping cough", and "moonlight". Analysis of their etiology, symptoms and healing methods proves that in case of bristles, the liminal expressions employ the body boundaries (i. e. skin) and those related to the rites of passage (i. e. pregnancy); whereas in case of whooping cough and moonlight, the liminal expressions of time, space and body boundaries are relevant. Bristles tend to be envisaged as a disease without a personified shape, while whooping cough and moonlight are pictured as some mythical beings that can be addressed and mislead. Keywords: children’s diseases, folk medicine, boundaries, bristles, whooping cough, moonlight. [From the publication]

DOI:
10.51554/TD.22.64.04
ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99781
Updated:
2023-04-02 20:01:48
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: