Įvadas į religijos etnologiją, liaudies religiją ir liaudiškąjį pamaldumą: paradigmų ir tyrimo turinio klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas į religijos etnologiją, liaudies religiją ir liaudiškąjį pamaldumą: paradigmų ir tyrimo turinio klausimai
Alternative Title:
Introduction to the ethnology of religion, folk religion and folk piety: paradigms and research content
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2012, 12 (21), p. 9-29. Religijos etnologija ir liaudiškasis pamaldumas
Keywords:
LT
Apibrėžimas; Liaudies religija; Liaudiškas pamaldumas; Pamaldumas; Raiška; Religijos etnologija; Tyrimai.
EN
Ethnology of Religion; Folk Piety; Folk Religion; Investigations; PietyDefinition; Religious Ethnology; Signification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas religijos etnologijos krypties apibrėžimui ir realios tyrimų raiškos klausimams nagrinėti. Religijos etnologijoje gvildenamos liaudies religijos bei liaudiškojo pamaldumo problemos Lietuvos etnologijoje neturi aiškaus apibrėžimo, dėl to kyla nemažai sąvokų apibūdinimo interpretacijų. Panaši padėtis yra ir europiniame etnologijos kontekste, tačiau valstybėse, turinčiose gilesnes etnologijos mokslo raidos šaknis, religijos etnologija kaip mokslinė kryptis yra institucionalizuota arba bent jau turi aiškias tyrimų gaires. Todėl straipsnyje bandoma nustatyti religijos etnologijos krypties apibrėžimą ir realias tyrimų raiškos formas bei turinj, aptarti liaudies religijos kaip objekto ir liaudiškojo pamaldumo kaip tyrimų paradigmos problemas religijos etnologijoje. Keliami klausimai, kaip ir kokiomis formomis bei turiniu skleidėsi moksliniai liaudies religijos ir liaudiškojo pamaldumo tyrimai Lietuvoje. Siekiama aptarti religijos etnologijos, liaudies religijos bei liaudiškojo pamaldumo sąvokų sampratas Lietuvoje ir jų sąsajas su platesniu etnologiniu kontekstu. [Iš leidinio]

ENThe article is intended to analyse the definition of religious ethnology direction and the issues of actual expression of studies. The problems of religion of people and popular piety analysed by religious ethnology do not have a clear definition in Lithuanian ethnology, which results in many interpretations of description of conceptions. In the European ethnological context, the situation is similar; however, the countries that have deeper roots of development of ethnological studies, religious ethnology as a scientific direction is institutionalized or at least has clear guidelines for research. Therefore, the article attempts to establish the definition of religious ethnology direction and actual expression and content of studies, to discuss the problems of the religion of people as a subject and the popular piety as a paradigm of research in religious ethnology. The questions are raised how and in what forms and content the scientific studies of the religion of people and popular piety have unfolded in Lithuania. It is attempted to discuss the conceptions of religious ethnology, religion of the people and popular piety in Lithuania and their relationship with a broader ethnological context.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45067
Updated:
2018-12-17 13:26:28
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: