Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas
Alternative Title:
The Original of the diary of George Radziwiłł’s first journey to Italy
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 19, p. 201-241
Keywords:
LT
Dienoraščiai; Kelionė į Italiją.
EN
Diary; Journey into Italy.
Summary / Abstract:

LTAutorius pateikia Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją (1575 m.) dienoraštį. Dar 1935 m. jį paskelbė lenkų istorikas H. Baryczas. Istorijos šaltinis sulaukė didelio tyrinėtojų dėmesio. Tačiau istoriko paskelbtas variantas, pasak D. Antanavičiaus, turi kelis trūkumus. Pirma – jis publikuotas iš nuorašo (XVII ar XVIII a. kopija), saugomo Czartoryskių bibliotekoje Krokuvoje, kurioje gausu klaidingai perskaitytų vietų, įvairių iškraipymų. Be to, šaltinis buvo publikuotas be jokių kritinių komentarų ir pastabų. Dėl to, naudojamas ir verčiamas šaltinis iki šiol, tiek istoriografijoje, tiek publicistikoje įneša klaidingos informacijos ir neaiškumų. Todėl sprendžiant šią problemą yra skelbiamas J. Radvilo dienoraščio tekastas iš jo paties ranka parašyto originalo. Šaltinis pateikiamas originalo – lotynų kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą.Reikšminiai žodžiai: Kelionė į Italiją; Dienoraščiai; Jurgis Radvila; Journey into Italy; Diary.

ENThe author presents the diary of George Radziwiłł’s first journey to Italy (1575). In 1935 it was publicised by the Polish historian H. Barycz. The historical source attracted much attention of the investigators. However, the variant publicised by the historian, according to D. Antanavičius, has several drawbacks. Firstly, it was published from a copy (a copy of the 17th or the 18th century) stored at the Czartorysk Library in Krakow in which there are many places read in the wrong way, various distortions. Moreover, the source was published without any critical comments and remarks. Due to that, the source, which has been used and translated up till now brings misleading information and obscurities into both in historiography and publicistics. Therefore in resolving this problem the text of George Radziwiłł’s diary from the original written in his own hand is publicised. The source is presented in the language of the original – Latin and its translation into the Lithuanian language.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6698
Updated:
2018-12-17 11:39:47
Metrics:
Views: 76    Downloads: 22
Export: