Kai kurie piligrimystės kultūros aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie piligrimystės kultūros aspektai
Alternative Title:
Some aspects of pilgrimage culture
In the Journal:
Menotyra. 2000, Nr.2 (19), p. 4-11
Keywords:
LT
Piligrimystė; Krikščionybė; Katalikybė; Religinė kultūra; Viduramžiai; Piligrimystės centrai; Relikvijos; Stebuklingi atvaizdai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Pilgrimage; Christianity; Catholicism; Religious culture; Middle ages; Pilgrimage centers; Relics; Miraculous images.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama krikščioniškoji piligrimystės tradicija. Taip pat, siekiama integruoti Lietuvos religinės kultūros faktus į bendrą Europos kontekstą. Apžvelgus piligrimystės fenomeno šaltinius ankstyvojoje krikščionybėje ir vėlesnėse jos raidos stadijose, konstatuojama, kad Lietuva aktyviau prisijungė prie šio proceso tik potridentiniu laikotarpiu, todėl teko skubiai perimti atnaujintas Vakarų krikščionybės tradicijas. Straipsnyje nagrinėjamos piligrimystės centrų atsiradimo priežastys ir aplinkybės. Piligrimystės kultūroje itin ženklią vietą užima šventųjų atvaizdų garbinimas. Religinių centrų lankymo tikslai buvo įvairūs: absoliučios būties paieška, nuodėmių išpirkimo ir atgailos siekis, noras keliauti ar socialinių papročių poveikis. Lietuvos piligrimų troškimai ir santykiai su šventu objektu visiškai atitiko katalikų daugumos požiūrį Vakarų Europoje. Lietuvos piligrimų aspiracijos ir požiūris į religinius objektus visiškai atitiko daugumos Vakarų Europos katalikų nuostatas. Primityvus krikščionybės ir šventųjų kulto suvokimas, fetišo paskirtį įgaunantys atvaizdai ir relikvijos, kiti nukrypimai nuo Bažnyčios doktrinos kėlė aštrų teologų pasipiktinimą, bet buvo būdingi visai Europai. Lietuvos maldingųjų kelionių fenomeną galima vertinti kaip vientiso krikščioniškos piligrimystės reiškinio dalį, kuriai būdingos jo ypatybės, tendencijos ir anomalijos. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn this work pilgrimage of Christian Europe as a cultural phenomenon is studied. Also, an attempt is made to integrate the facts of Lithuanian Catholic religious culture into a common European context. After discussing the sources of pilgrimage phenomenon during Early Christianity and its later stages of development, it is stated that Lithuania joined this process more actively only at the Postridental period, therefore the already shaped tradition of Western Europe was hastily adapted. The article describes the causes and the circumstances under which pilgrimage centers arose. In most cases they deal with the worship of miraculous images. There were various purposes of visiting sacred places such as search of transcendence as well as strive for charity, repentance, wish to travel or simply social pressure. Aspirations of Lithuanian pilgrims and relations with a sacred object absolutely corresponded to the attitude of the Catholic majority in Western Europe. Primitive comprehension of Christianity and Saints cult, making a fetish of images and relics, as well as other deviations from the Church doctrine were bitterly condemned by theologians and are characteristic of all Christian Europe. Lithuanian pilgrimage tradition is an inseparable part of the common European phenomenon which includes its substantial features, tendencies and anomalies. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47139
Updated:
2022-01-17 10:49:06
Metrics:
Views: 37    Downloads: 14
Export: