Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės
Alternative Title:
Academic youth: lifestyles and values
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
240 p
Series:
  • MM serija
  • Mokslinės monografijos
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Vertybės ir jų kaita socialinių-ekonominių pertvarkymų metais — Vertybės, vertybinės orientacijos, vertybiniai konfliktai — Besimokančio vidurinėje mokykloje jaunimo vertybinių orientacijų tyrimai Lietuvoje — Sociologiniame tyrime „Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos“ dalyvavusių respondentų socialinė-demografinė charakteristika — Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų nuomonė apie savo universitetą, studijas, gyvenimo ir mokymosi sąlygas — Požiūrio į aukštąjį mokslą kitimas Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę — Universiteto pasirinkimo motyvai — Studentų nuomonės apie studijas universitete — Materialinės studentų gyvenimo sąlygos, požiūris į gyvenimą mieste ir kaime bei baigus studijas — Studentų požiūris į aukštąjį mokslą integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis: ateities vizija — Studentų vertybinės nuostatos, interesai ir ateities planai — Materialinės vertybės studentų akimis — Akademinio jaunimo požiūris į darbą ir galimybę padirbėti užsienyje — Studentų idealai — Labiausiai studentų vertinamos žmogaus asmeninės savybės — Studentų nuomonė apie inteligentiškumą ir inteligentus — Studentų požiūris į socialinius-ekonominius pokyčius Lietuvoje — Lietuvos didžiausi pasiekimai ir praradimai po nepriklausomybės atkūrimo — Socialinės negerovės studentų akimis — Studentų nuomonė apie Lietuvos ekonominę ir socialinę raidą Europos Sąjungoje — Studentų samprotavimai apie meilę, santuoką ir šeimą — Meilė studentų gyvenime — Studentų mintys apie santuoką — Jaunimo požiūris į šeimą — Studentų mintys apie laisvalaikį, muziką ir grožinę literatūrą — Laisvalaikis ir jo praleidimas — Studentų klausoma muzika — Laikraščių, žurnalų ir grožinės literatūros skaitymas — Studentų požiūris į šių dienų žiniasklaidą —Studentai ir socialinė tvarka — Universitetas ir visuomenė — Studentija ir autoritetai — Moterų išsilavinimo problemos — Jaunimo mobilumas — Saugumo ir nesaugumo būsena: jaunimo nuomonė — Studentiško jaunimo religinės kultūros bruožai — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinė monografija analizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams būdingą gyvenimo būdą ir vertybes. Darbas remiasi sociologiniu tyrimu beindrai atliktu Socialinių tyrimų instituto mokslininkų ir Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojų 2000 – 2004 m. Tyrimas atskleidžia jaunimo požiūrio kaitą į aukštąjį mokslą nuo Nepriklausomybės atgavimo. Taip pat pateikiami tyrimo metu nustatyti studentų požiūriai į savo universitetą, materialinę padėtį, darbą, socialinius ir ekonominius pokyčius Lietuvoje, ES, meilę, šeimą, laisvalaikį, žiniasklaidą, religiją. Taip pat analizuojamos moterų švietimo problemos, universitetų reikšmė visuomenei.

ENThis collective monograph analyses the lifestyles and values characteristic to university students in Lithuania. The study is based on the sociological research carried out jointly by the scientists of the Institute for Social Research and the lecturers of Vilnius Pedagogical University in 2000-2004. The research reveals changes in the attitudes of the youths towards higher education since the restoration of the independence. The article also presents the students’ views of their university, material situation, employment, social and economic changes in Lithuania, the European Union, love, family, leisure, the media, and religion, which were determined during the research. Furthermore, the article analyses the problems of women’s education and the importance of universities to the society.

ISBN:
9955516909
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/520
Updated:
2020-09-15 10:43:20
Metrics:
Views: 85
Export: