Lietuvių tautinė tapatybė globalizacijos kontekstuose: raiška ir kaitos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinė tapatybė globalizacijos kontekstuose: raiška ir kaitos tendencijos
Alternative Title:
Manifestations and changes of Lithuanian national identity in the context of globalization
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 2, p. 18-26
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, analizuojant empirinę medžiagą, nagrinėjami lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai ir kaita. Analizė atlikta biografinės metodologijos rėmuose, remiantis biografinio interviu duomenimis. Nustatyti trys lietuvių tautinės tapatybės raiškos modeliai, besiskiriantys raiškos ir tęstinumo pobūdžiu ir kontekstais. Tapatybės kitimo tendencijose matyti kai kurie lietuvių nacionalizmo modernėjimo požymiai. Lietuvių tapatybės konstravimą daugiakultūrėse situacijose apsunkina etninės-genealoginės tautiškumo sampratos vyravimas, bet esama ir pastangų išplėsti šios sampratos ribas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses empirical data and examines the manifestation and the transformation of the national identity of the Lithuanians. The analysis was carried out within the framework of biographical methodology on the basis of the data of biographical interviews. Three types of models of the manifestation of national identity were identified in terms of identity expression, continuity and contexts. The trends in identity changes indicate a degree of modernisation of the Lithuanian nationalism. The construction of the Lithuanian identity in multicultural situations is impeded by the prevalence of the ethnic-genealogical notion of nationality. However, there are also efforts to expand the limits of this understanding.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9466
Updated:
2018-12-20 23:11:26
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: