Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai: sociologinė analizė
Alternative Title:
Apparitions of Virgin Mary: sociological analysis
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2019, Nr. 1 (44), p. 155-177
Keywords:
LT
Šiluva; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tikslas – aptarti socialinius Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų ypatumus, apsireiškimų vietų vystymąsi, taip pat motyvaciją ir elgesio bruožus piligrimų, vykstančių į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietas Lietuvoje. Straipsnyje apžvelgiami Bažnyčios naudojami kriterijai vertinant apsireiškimų autentiškumą, apsireiškimų charakteristikos, jų paradigma, kiti su apsireiškimais susiję mokslininkų tyrimai, pristatomi Vatikano patvirtinti apsireiškimai ir Lietuvoje įvykusių apsireiškimų vietos. Pagal pagrindinius apsireiškimų paradigmos elementus analizuojamas oficialiai pripažintas Šiluvoje įvykęs apsireiškimas. Galiausiai tiriama religinio turizmo ir piligriminių kelionių kompleksinė motyvacija, susijusi tiek su piligrimų asmeninių ar bendruomeninių vertybių ir tapatumo raiška, tiek su kitais pažintiniais ar socialiniais motyvais. Straipsnyje daroma išvada, kad Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai vyksta vietose, kuriose priešinamasi politiniams, socialiniams ar moraliniams pokyčiams, o apsireiškimų vietos tampa nuolat kuriama ir interpretuojama socialine realybe, lankoma piligrimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai; Pripažinti apsireiškimai; Apsireiškimų vietos Lietuvoje,; Šiluva; Piligrimystė; Kelionių motyvai; Apparitions of Virgin Mary; Approved apparitions; Apparition places in Lithuania; Šiluva; Pilgrimage; Journey motives.

ENThe main purpose of this article is to discuss the social aspects of the apparitions of the Virgin Mary, the development of apparition places, as well as the motivation and behavioral characteristics of pilgrims going to the miraculous places of the Virgin Mary in Lithuania. The article reviews the criteria recognized by the Church for assessment of the authenticity of apparitions, their characteristics, paradigm, and other scientific researches, a list of the Vatican-approved apparitions and apparition places in Lithuania. We used the main elements of the paradigm of apparitions for an empirical study of the officially recognized apparition in Šiluva, Lithuania. Finally, we also explore the complex motivation of religious tourism and pilgrimage. It relates to the manifestation of pilgrims’ personal or community values and identity as well as other cognitive or social motives. The paper concludes that the apparitions of the Virgin Mary take place in locations where social groups resist political, social, or moral change. Therefore, places of apparitions become a continuously re-created and re-interpreted social reality. [From the publication]

DOI:
10.15388/SocMintVei.2018.2.12
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84639
Updated:
2020-09-17 19:58:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: