Jaunimo kultūrinis identitetas : prioritetai, nuostatos, etninė kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo kultūrinis identitetas: prioritetai, nuostatos, etninė kultūra
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2003.
Pages:
103 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Identitetas; Jaunimas; Jaunimo identitetai; Kultūra; Kultūrinis identitetas; Nuostatos; Prioritetai; Vizualinė kultūra; Attitudes; Cultural identity; Culture; Ethic culture; Ethnic culture; Identity; Lithuania; Priorities; Visual culture; Youth; Youth identities; Yuoth.
Contents:
Pratarmė — Identiteto samprata ir jaunimo kultūrinio identiteto prioritetai — Jaunimo kultūrinio identiteto savitumai — Gyvenimo planai ir kultūrinė deteritorizacija — Kultūrinio identiteto prioritetai: tauta, kalba, papročiai ir religija — Kultūrinės įtakos ir jaunimo gyvenimo stilius — Jaunimo identifikavimosi su vizualine kultūra raiška — Vizualinės kultūros reikšmė — Nuostatos vizualinės kultūros kanalų atžvilgiu — Nuostatų vizualinės kultūros atžvilgiu komunikacinis aspektas — Jaunimo etnokultūrinė savivoka — Etninės kultūros vieta šių dienų kultūroje — Etninė kultūra globalumo ir Iokalumo požiūriu — Nuostatos etninės kultūros atžvilgiu — Etninė kultūra - identiteto konstravimo veiksnys — Šaltiniai — Summary.
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Nuostatos; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Prioritetai; Vizualinė kultūra.
Summary / Abstract:

LTIdentiteto problematika itin plačiai nagrinėjama šiuolaikiniame sociologijos moksle. Viena iš identiteto apraiškų – jaunimo kultūrinis identitetas. Monografijoje autorių kolektyvas siekia atskleisti besimokančio jaunimo kultūrinio identiteto prioritetus paveldo, dabarties ir ateities atžvilgiu. Analizuojant jaunimo nuostatas, kuo, jų manymu, jie yra dabar ir kokiais jie norėtų būti, aiškinamasi ir kaip jie tokiais tampa ar galėtų tapti konkrečioje kultūrinėje terpėje. Tyrime pasitelkiama 2002-2003 metų laikotarpio Socialinių tyrimų instituto šalies besimokančio jaunimo sociologinių tyrimų duomenys, taip pat lyginamojo Lietuvos, Latvijos bei Norvegijos tyrimo rezultatai. Monografijoje analizuojama pati identiteto samprata, atskiriant ją nuo tapatumo sąvokos, tokie jaunimo kultūrinio identiteto prioritetai kaip tauta, kalba, papročiai ir religija. Didelė reikšmė skiriama vizualinės kultūros įtakai jaunimo kultūriniam identitetui bei jaunimo etnokultūrinės savivokos analizei. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad jaunimo kultūrinis identitetas ir jo apraiškos bei prioritetai smarkiai pasikeitė per pastaruosius dvidešimt metų. Vis daugiau reikšmės šalia šeimos ir darbo jaunimo prioritetuose įgyja naujos bendravimo formos, nauji laisvalaikio leidimo būdai, taip pat populiarioji kultūra. Pastebima, kad Lietuvoje, kaip ir kitose tiriamosiose valstybėse, didėja jaunimo susidomėjimas netradicinėmis etnokultūros formomis.

ENProblems of identity are analysed in great detail in modern sociology. Young people’s cultural identity is one of the expressions of identity. The team of monograph authors aimed at revealing the priorities of learning young people’s identity from the perspective of heritage, present and future. When analysing young people’s dispositions, who, according to them, they are now and who they would like to be, attempts are also made to find out what makes or could make them the way they are in a specific cultural medium. The data from the sociological research on the country’s learning young people performed by the Institute of Social Research 2002–2003 and the results of the comparative analysis of Lithuania, Latvia and Norway are used in the study. The concept of identity by distinguishing it from the concept of sameness, such priorities of young people’s cultural identity as the nation, the language, the customs and the religion are analysed in the monograph. Much significance is attached to the impact of visual culture on young people’s cultural identity and the analysis of young people’s etthnocultural self-awareness. The results of the study reveal that young people’s cultural identity, its expressions and priorities changed considerably over last 20 years. Increasingly more significance is attached to new forms of communication, new ways of spending free time and pop culture along with young people’s priorities of family and employment. It is observed that young people’s interest in unconventional forms of ethnoculture is increasing in Lithuania and other countries concerned.

ISBN:
9955501618
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13973
Updated:
2020-10-13 17:07:21
Metrics:
Views: 175
Export: