Studentų kelionių prasmės

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėStudentų kelionių prasmės
Kita antraštėMeanings of student travels
AutoriaiVosyliūtė, Anelė
KnygojeAkademinis jaunimas permainų metais . 2005, P. 64-74. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Reikšminiai žodžiai
LTStudentai; Studentų mobilumas; Kelionės; Turizmas
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojamas studentų keliavimo reiškinys kaip mobilumas erdvėje, kaip būdas siekti naujų identiškumo formų. Autorė siekia apibrėžti turizmą kaip įvairių kultūrų pažinimą, susietą su naujų vietų įsisavinimu ir materialinių bei kultūrinių gėrybių vartojimu. Straipsnis remiasi moksline literatūra, autorės įžvalgom, apklausų duomenimis. Jaunų žmonių mintys apie kelionių prasmes atskleidžia jų gyvenimo būdo ir asmenybės charakteristikas, šiuolaikinių studentų solidarumo globalioj erdvėj formas. Turizmą galima suprasti kaip kultūrinį reiškinį, turintį socialinę, kultūrinę, ekonominę, politinę, psichologinę ir kitas dimensijas.<....> Mobilumas ir keliavimas yra šiuolaikiškumo, gyvenimo stiliaus valdymo rodikliai.<....>Šiuolaikiniam žmogui (ypač intelektualui) būdinga ‘metafizinė namų netektis’, jo išsiplėtę interesai priverčia jį nuolat keisti erdvę, neprisirišti prie pastovios vietos, keliauti. Taigi, tokiu būdu tautinis tapatumas papildomas kitų šalių kultūrų, pasiekimų, vietų vaizdais ir simboliais. Kelionės keičia jaunų žmonių tapatumą, tai yra suprantama kaip visą gyvenimą tebesitęsiantis asmenybės kūrimosi, vienų nuostatų griovimo, kitų atsiradimo procesas.<....> Keliavimą kaip susitelkimą į savo interesus ir į save, kaip nuolatinės asmens tapatumo paieškos nesiliaujamą vaikymąsi<...>, autorė mano esant ir šiuolaikinės narcisizmo kultūros dalimi. Iš dalies taip formuojasi modernaus individo priklausomybė nuo nuolatinio žavėjimosi ir pritarimo dozės, emocinio pasitenkinimo bei saugumo jausmo. Estetiškumo, patrauklumo, asmeninio populiarumo (tai įmanoma dalyvaujant kelionėse, pasakojant jų istorijas kitiems, taigi stiprinant savo įvaizdį) siekimas yra susijęs su įvairių gėrybių ir paslaugų vartojimo suklestėjimu, padedančiu kurti “išvaizdos valdomą visuomenę”. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article analyses the phenomenon of student travels as mobility in space, a way to go for new forms of identity. The author seeks to define tourism as getting to know different cultures in relation with learning new places and consumption of tangible and cultural goods. The article relies on scientific literature, the author’s insights and survey results. The thoughts young people have about the meanings of travels reveal the characteristics of their lifestyles and personalities, the forms of today students’ solidarity in global space. Tourism can be perceived as a cultural phenomenon with social, cultural, economical, political, psychological and other dimensions. Mobility and travels constitute the most typical features of modernity. Modern man (especially intellectual) is suffering from “metaphysical loss of home”; his broader interests are making him to continuously relocate, not attaching himself to one constant place, to travel. Hence, the national identity is enriched with images and symbols of the cultures, achievements, places of other countries. Travels modify the identity of young people, they understand it as a process of personal development, destruction and creation of some approaches that lasts for a lifetime. The author believes that travelling as placing a focus on one’s own interests and oneself, as never-ending pursuit of personal identity is a part of the modern narcissism culture as well. To some extent, it creates dependence on constant admiring and approval as well as the feeling of satisfaction and safety in young individuals.

ISBN9955-20-055-3
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2179
Atnaujinta2013-04-28 15:37:15
Metrika Peržiūros: 10