Vietovardžių žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovardžių žodynas
Editors:
  • Pupkis, Aldonas, redagavimas [edt]
  • Razmukaitė, Marija, sudarymas [com]
  • Miliūnaitė, Rita, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Pages:
462 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Piliakalniai / Hilforts; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTŽodyną sudaro apie 12 000 vietovardžių: gyvenamųjų vietų vardų (Lietuvos Respublikos, lietuvių etninių žemių, lietuvių tremties vietų, istorinių baltų žemių ir Lietuvos etnografinių sričių, taip pat oficialiųjų (rusiškųjų) Karaliaučiaus krašto vietų vardų, reikalingų tarpvalstybiniam bendravimui, su nuorodomis į lietuviškus vardus), Lietuvos ir lietuvių etninių žemių vandenvardžių, miškų, pelkių ir durpynų, salų ir kyšulių, kapinynų ir pilkapynų, orografinių vardų (aukštumų ir žemumų, pakilumų ir dubumų, kalnų ir piliakalnių ir kt. žemės paviršiaus elementų vardų). Kaip priedas prie žodyno pridedami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinti valstybių ir valstybių sostinių vardai. „Vietovardžių žodynas“ skiriamas bendrinės kalbos vartotojams - žurnalistams, skleidžiantiems informaciją apie visos Lietuvos įvykius, taip pat redaktoriams, mokytojams, savivaldybių tarnautojams, įvairių turizmo schemų, žemėlapių, turistinių knygelių autoriams ir leidėjams, kelininkams, darantiems kelio ženklų užrašus, ir visiems kitiems, kurie susiduria su bendrine vietovardžių vartosena.Reikšminiai žodžiai: Kirčiuotė; Norma; Variantai; Vartosena; Vietovardžiai; Vietovardžių žodynas; Žodynas; Accentuation paradigm; Dictionary; Dictionary of place-names; Lithuanian; Toponyms; Usage; Variant.

ENThe dictionary contains 12,000 place names: names of places of residence (in the Republic of Lithuania, Lithuanian ethnic lands, places of exile of Lithuanians, historical Baltic places and Lithuanian ethnographic fields, as well as official (Russian) names in the region of Königsberg necessary for inter-state communication with references to their Lithuanian equivalents), hydronyms, names of forests, marches, moors, islands, cemeteries and barrows, mountains and hills and other names of elements of the land surface of Lithuania and Lithuanian ethnic lands). Names of states and capitals thereof approved by the State Commission of the Lithuanian Language are attached to the dictionary. “The Dictionary of Place Names” is intended for users of the common language – journalists disseminating information about events in Lithuania, editors, teachers, municipality officials, authors and publishers of various tourism schemes, maps and itineraries, roadmen designing road signs, and everyone related to the common use of place names.

ISBN:
5420014971
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18975
Updated:
2017-04-07 09:40:36
Metrics:
Views: 166    Downloads: 41
Export: