Nauji duomenys apie Sangėliškių (Okolicos) lobį (1615

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji duomenys apie Sangėliškių (Okolicos) lobį (1615/1977), saugomą Lietuvos banko Pinigų muziejuje
Alternative Title:
New data on the Sangėliškės (Okolica) hoard (1615/1977) held in the Money Museum of the Bank of Lithuania
In the Journal:
Numizmatika. 2012, t. 9-12, p. 117-136
Keywords:
LT
Ekspozicija; Lietuvos banko Pinigų muziejus; Lietuvos nacionalinis muziejus; Lobis; Monetų rinkinys; Muziejinė komunikacija; Numizmatika; Okolica; Sangėliškiai; Sangėliškių lobis (Okolicos lobis).
EN
Coin collection; Exposition; Hoard; Money museum; Museum communication; Nacional museum of Lithuania; Numismatics; Okolica; Sangėliškiai; The Sangėliškės (Okolica) hoard.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje skelbiamas Sangėliškių (Okolicos) monetų lobis. Lobį sudaro XVI a. II pusės – 1615 m. laikotarpio 48 įvairių Vakarų Europos miestų monetos. Sudėtyje yra trys auksinės 1587 m. monetos iš Olandijos ir 1596 bei 1597 m. dukatai iš Utrechto, taip pat Lietuvos teritorijoje rečiau aptinkami 1582 m. Ernesto iš Mansfeldo (1567–1578/1609) ir Ferdinando iš Elzaso (1564–1595) (be pažymėtos datos) taleriai bei Rudolfo II iš Kampeno (1576–1612) (be pažymėtos datos) pusės talerio bei mažesnių nominalų monetos – 3 kreiceriai, viena dvidešimt ketvirtoji talerio ir 2 pfenigai. Lobis buvo rastas 1977 m., numizmatiniu požiūriu yra vertingas. Dalis jo – 46 monetos – 1980 m. pateko į Lietuvos nacionalinį muziejų, kur lobis ir buvo įvardytas kaip Okolicos lobis. Publikacija siekiama pateikti Lietuvos banko Pinigų muziejuje saugomo lobio monetų iliustracijas ir duomenis apie jas bei patikslinti lobio pavadinimą ir sudėties autentiškumą. Pirmą kartą Okolicos lobį iš Akmenynės apylinkės Šalčininkų rajone paskelbė Eugenijus Ivanauskas. Okolicos kaimas buvo Šalčininkų rajone, Akmenynės apylinkėje, tačiau naujuose žemėlapiuose ir vietovardžių žodynuose šio vietovardžio jau nebėra. Naujas jo pavadinimas siejamas su Sangėliškių kaimu, esančiu prie buvusios Okolicos, Akmenynės apylinkėje, Šalčininkų rajone. Į Pinigų muziejų patekusios ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomos lobio dalies sudėtis labai skiriasi. Pinigų muziejų patekusiame komplekse visos monetos yra Vakarų Europos, tuo tarpu Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomos LDK, Lenkijos ir tik kelios Vakarų Europos monetos.

ENThe Sangėliškės (Okolica) coin hoard is presented in this publication. The hoard consists of 48 coins of various Western European cities from the second half of the XVI century to 1615. It consists of 3 gold 1587 coins from Holland, 1596 and 1597 ducats from Utrecht, also in Lithuanian territory rarely found 1582 thaler of Ernst of Mansfeld (1567-1578/1609) and a thaler (not dated) of Ferdinand of Alsace (1564-1595), half thaler (not dated) of Rudolf II of Kampen (1576-1612) as well as smaller denomination coins - 3 kreutzers, 1/24 thaler and 2 pfennigs. The hoard was discovered in 1977 and has a numismatic value. A part of it - 46 coins - entered the National museum of Lithuania in 1980, where the hoard was referred to as the Okolica hoard. This publication aims to present the illustrations and data of the coin hoard kept at the Money museum of the Bank of Lithuania, to clarify the hoard title and the authenticity of its contents. The Okolica hoard was published for the first time in the district of Akmenynė, in Šalčininkai county by Eugenijus Ivanauskas. The Okolica village was situated in the county of Šalčininkai, Akmenynė district, however, new maps and place-name dictionaries do not contain this name any more. Its new name is related with the Sangėliškės village, situated near the former Okolica, Akmenynė district, Šalčininkai county. The parts of the hoard at the Money museum and the National museum of Lithuania are very different. All coins from the complex at the Money museum are from western Europe, whereas the National museum of Lithuania keeps the coins from the Grand Duchy of Lithuania, Poland and only a few western European coins.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Vietovardžių žodynas / [rengė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 462 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38186
Updated:
2018-12-17 13:16:40
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: