Evaluating Lithuanian banks from the perspective of their reliability to customers by promethee method

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluating Lithuanian banks from the perspective of their reliability to customers by promethee method
Keywords:
LT
Banko patikimumas; Bankų patikimumas; Daugiakriteriai metodai; Daugiakriteriniai metodai; PROMETHEE metodas.
EN
Bank reliability; Multicriteria methods; PROMETHEE method.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinamos Lietuvos komercinių bankų patikimumo perspektyvos klientams naudojant PROMETHEE metodą. Banko patikimumas, klientų požiūriu, yra sudėtingas reiškinys, kuris gali būti aprašomas daugeliu vertinimo kriterijų rinkiniu. Daugiakriteriniai vertinimo būdai leidžia integruoti daugialypius ir priešingai nukreipiamus kriterijus į vieną apibendrinantį kriterijų ir nustatyti jų reikšmę tyrimo objektui, kas yra reikšminga reitinguojant bankus. PROMETHEE metodas yra ženkliai modernesnis, pažangesnis ir logiškesnis lyginant su kitais daugiakriteriniais vertinimo metodais. Tyrimas atliekamas lyginant dešimt Lietuvos komercinių bankų (AB „DnB NORD", UAB „Snoras", AB „SEB Vilniaus bankas", UAB „Swedbank", UAB „Ūkio bankas", UAB „Sampo bankas", AB „Šiaulių bankas", UAB „Parex bankas", „Nordea bankas", UAB „Medicinos bankas") kriterijus, rodančius jų patikimumą klientams. Tyrimo metu panaudojus alternatyvius daugiakriterinius vertinimo metodus (VS, SAW, TOPSIS, COPRAS), pastebėta, kad gautos išvados yra nevienareikšmės, tad tyrimo rezultatai patikslinti naudojant PROMETHEE metodą. Visų daugiakriterinių vertinimo metodų skaičiavimų rezultatų palyginamoji analizė neparodė jokių ženklių skirtumų reitinguojant bankus. Kita vertus, PROMETHEE pademonstravo aukštesnę sudėtingų vertinimo rezultatų diferenciaciją, kas leidžia teigti, jog pastarasis metodas yra tikslesnis nei kiti.

ENBank reliability from the viewpoint of natural customers is a complex phenomenon described by a set of evaluation criteria. Therefore, multicriteria evaluation methods, allowing us to integrate multidimensional and oppositely directed criteria into a single generalizing value and to determine their significances to a research object, may be effectively used for banks’ ranking. Promethee methods are more sophisticated, advanced and logical compared to other multicriteria evaluation methods. The evaluation results yielded by a particular method depend on the selection of preference function of any particular criterion and determination of its parameters. Thus, the experience of a decision-maker is important for evaluation. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25223
Updated:
2017-07-08 13:35:41
Metrics:
Views: 14
Export: