Economic criteria characterising bank soundness and stability

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic criteria characterising bank soundness and stability
Keywords:
LT
Bank evaluation, multi-criteria methods, bank rating, criteria weights; Banko reitingas; Bankų vertinimas; Daugiakriteriniai metodai; Kriterijų reikšmės.
EN
Bank evaluation; Bank rating; Banko vertinimas; Criteria weights; Kriterijų svoriai; Metodai; Multi-criteria methods; Multi-kriterijai.
Summary / Abstract:

LTSudėtingiems socialiniams-ekonominiams procesams vertinti yra daug skirtingų analizės metodų. Bankai yra rimti rinkos dalyviai. Bankų patikimumą ir tvirtumą yra sunku įvertinti dėl jų sudėtingos vidinės verslo struktūros, susipynusių pinigų srautų ir stiprios rinkos sąlygų įtakos bankų veiklai. Daugiakriteriniai vertinimo metodai yra vieni iš pagrindinių metodų, šiomis dienomis taikomų sudėtingiems socialiniams-ekonominiams procesams įvertinti. Pagrindą tokių metodų taikymui sudaro kriterijai, atstovaujantys šiems procesams. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra pasiūlyti indėlininkams naudingą metodologiją bankų vietinėje rinkoje įvertinimui, kurią pritaikius būtų galima bankus suranguoti remiantis jų patikimumu ir tvirtumu. Straipsnyje išanalizuotas bankų vertinimas iš indėlininkų perspektyvos ir parodyti skirtumai nuo dabar plačiai vyraujančio bankų vertinimo iš investuotojo perspektyvos. Išanalizuoti pagrindiniai reitingavimo būdai, kuriuos taiko agentūros, parodyti neatitikimai tarp agentūrų taikomo požiūrio ir straipsnyje pateikto tyrimo. Aprašyti pagrindiniai kriterijai, taikomi vertinant bankus daugiakriteriniais metodais, kas yra būtinas svarbus pamatas bankų vertinimui. Atskleista tokių kriterijų svarba straipsnyje aprašytam tyrimui. Straipsnyje autoriai taip pat pasiūlė naujus kriterijus vietinių bankų vertinimui. Pateikta metodologija vietinių bankų daugiakriteriniam įvertinimui iš indėlininko perspektyvos atlikti. Tokiam vertinimui pasiūlyti keli daugiakriterinio vertinimo metodai.

ENThere are many different analysis methods for evaluation of complicated socio-economic processes. Banks are important participants of the market. Soundness and stability of banks is difficult to assess because of their complicated internal business structure, intertwined cash flows and strong influence of market conditions on bank’s performance. Multi-criteria methods of evaluation are among major methods being used nowadays for evaluation of complex socio-economic processes. A base for using such methods serves criteria representing these processes. Their relative importance is assigned by attributing proper weights to these criteria. Choice of criteria is essential part of analysis of soundness and stability of banks. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25231
Updated:
2020-10-21 20:19:00
Metrics:
Views: 12
Export: