Naujų paslaugų technologijos tinkamumo daugiakriterinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujų paslaugų technologijos tinkamumo daugiakriterinis vertinimas
Alternative Title:
Multicriteria evaluation of new service technology suitability
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2009, t. 10, Nr. 2, p. 93-106
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services.
Summary / Abstract:

LTVerslas iki šiol stokoja metodinės bazės naujų paslaugų technologijos tinkamumui vertinti. Straipsnyje argumentuojamas naujų paslaugų technologijos tinkamumo vertinimo būtinumas, aptariamos vertinimo sąlygos, identifikuojami aktualūs paslaugų verslui 34 vertinimo kriterijai bei pateikiamas vertinimo modelis, grįstas modifikuotu COPRAS daugiakriterinių vertinimu. Siekiant sumažinti sąnaudas pasiūlytas vertinimas dviem etapais. Pirmame etape numatytas vertinimas pagal pateiktus septynis esminius kriterijus. Naujų paslaugų technologijos, neatitinkančios nors vieno esminio kriterijaus, traktuojamos kaip netinkamos ir turi būti atmetamos, tokiu būdu sudarant galimybę išvengti neproduktyvių tolesnio vertinimo sąnaudų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis vertinimas; Naujos paslaugos; Paslaufų technologija; Paslaugų technologija; Paslaugų verslas; Business of services; Multicriteria evaluation; New services; Service's technology; Services technology.

ENBusiness does not have unanimous methodologies for evaluation of new service technology suitability. There is argued necessity of new service technology suitability evaluation in the article, other conditions are talked over, 34 criteria are identified which are topical for service business, and also model based on modified COPRAS multicriteria evaluation is proposed. For reducing expenditure the offered evaluation is substantiated by two stages. There is a scheduled evaluation according to 7 essential criteria in the first stage. The technologies of new service, which do not meet at least one essential criterion, are treated like unworkable and have to be rejected. Such mode of evaluation permits to escape non-productive expenditure. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22863
Updated:
2021-02-12 20:27:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: