Naujų Europos Sąjungos šalių ekonominės plėtros daugiakriterinis įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujų Europos Sąjungos šalių ekonominės plėtros daugiakriterinis įvertinimas
Alternative Title:
Multicriteria evaluation of economic development of new EU member-states
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2005, [t.] 6, no. 2, p. 85-93
Summary / Abstract:

LTŠalių ekonominę plėtrą apibūdina daugelis rodiklių. Vienųjų reikšmės geresnės vienose šalyse, kitų - kitose, vieni jų veikia maksimizuojamai, kiti - minimizuojamai, t. y. veikimo kryptys nesutampa. Tokioje prieštaringoje situacijoje sunku atsakyti į klausimą, kurios šalys pirmauja, kurios atsilieka. Netgi apibendrinamieji rodikliai, kuriais dažniausiai remiamasi, pvz., bendrasis metinis vidaus produktas, tenkantis vienam šalies gyventojui, toli gražu neaprėpia visų plėtros aspektų. Objektyvų atsakymą galima gauti šalių dinamine, plėtrą vertinant daugiakriteriniais būdais. Jie gali būti paprasti ir sudėtingi. Pirmiesiems priklauso geometrinis vidurkis, rodiklių reikšmių ir svorių sandaugų suma (SAW) bei vietų suma; antriems - kompleksinis proporcingasis, supaprastintasis kompleksinis, TOPSIS, VIKOR bei kiti metodai. Daugiakriterinė Baltijos šalių ir Lenkijos ekonominės plėtros 2000-2003 m. analizė pagal pirmuosius tris būdus leido nustatyti jos dinamiką bei šalių prioritetinę eilę. Iš jų matoma, kad visas keturias šalis galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmajai priklauso Estija ir Lietuva, antrajai - Latvija ir Lenkija. Pirmosios grupės šalys gerokai lenkia antrosios grupės šalis pagal savo plėtrą. Estijos pozicijos, palyginti su Lietuva, buvo stipresnės nagrinėjamo laikotarpio pradžioje (2000 m.), vienodos laikotarpio viduryje (2001-2002 m.) ir silpnesnės laikotarpio pabaigoje (2002 m.). Latvijos ir Lenkijos pozicijos buvo panašios tiek nagrinėjamo laikotarpio pradžioje, tiek viduryje, tiek pabaigoje. Šalių ekonominės plėtros daugiakriterinio vertinimo rezultatai rodo, kad šie būdai yra tinkami tokiems procesams nagrinėti ir sudaro objektyvų situacijos vaizdą. [Iš leidinio]

ENEconomic development of the states may be described by various criteria or indicators. The values of some criteria may be higher for some particular countries, while the values of others may be better for other states. Some of the criteria values are maximized, others are minimized. In this complicated and often conflicting situation it is hardly possible to determine which countries have a higher level of economic development and are the leaders and which are lagging behind. Even some aggregate criteria used for evaluation, e.g. annual gross domestic product per capita cannot reflect all aspects of state development. The application of multiple criteria evaluation methods may give an unbiased view of the economic state of particular countries. These methods include simple and more complicated techniques. The approaches based on the geometric mean, SAW (Simple Additive Weighting) and the sum of rankings belong to the first group, while the complex proportional evaluation and its simplified version, TOPSIS and V1K0R refer to the second group of more complicated methods. Multicriteria analysis of the economic development of the Baltic states and Poland in the period from 2000 to 2003 based on the first three methods yielded the data on the rate of the countries development allowing their ranking according to the economic level achieved.It also allowed us to divide the four countries into two groups including, on the one hand, Estonia and Lithuania, and, on the other hand, Poland and Latvia. The countries of the first group achieved a much higher level of economic development compared to those of the second group. The position of Estonia was better at the beginning of the examined period (2000) compared to Lithuania, in the middle of the period (2001 - 2002) their situation was nearly the same, while at the end of the period (2003) Lithuania took the leadership. The positions of Latvia and Poland were similar throughout the whole period. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47008
Updated:
2019-01-11 18:47:45
Metrics:
Views: 26
Export: