Initial customer relationship system efficiency evaluation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Initial customer relationship system efficiency evaluation
Keywords:
LT
Pirminis ryšių su klientais sistemos efektyvumo įvertinimas; Pirminis vartotojas; Ryšių su klientais sistemos; Ryšių su klientais sistemos efektyvumas; Santykių sistemos efektyvumo vertinimas; Santykių su vartotojais sistema (CRS); Santykių su vartotojais sistemos efektyvumas.
EN
Customer relationship system (CRS); Customer relationship system efficiency; Initial customer; Initial customer Relationship system efficiency evaluation; Relationship system efficiency evaluation.
Summary / Abstract:

LTDaug įmonių visame pasaulyje ir kai kurios įmonės Lietuvoje, siekdamos geriau patenkinti klientų poreikius, ėmė investuoti į ryšių su klientais sistemas (RKS). Įdiegdamos RKS bendrovės siekia kompiuterizuoti su klientais susijusias įmonės procedūras, pagerinti pardavimo ir klientų aptarnavimo centrų efektyvumą, remiantis gautais duomenimis tiksliau planuoti ir įgyvendinti rinkodaros kampanijas. Tokia iniciatyva turėtų pagerinti įmonės finansinę padėtį. Tačiau statistinė informacija, skelbiama įvairiuose mokslinius ir praktinius klausimus nagrinėjančiuose šaltiniuose, rodo, kad apie 60 proc. įmonių, bandančių įdiegti RKS, patiria nesėkmę. Šiame straipsnyje analizuojamas pradinis RKS efektyvumo įvertinimas. Straipsnyje pateikiami tyrimo metu nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai, darantys įtaką RKS efektyvumui, ir pristatomas modelis, padedantis nustatyti RKS efektyvumą prieš ją perkant, kuriant ar nuomojant. Pasiūlyta nauja pradinio RKS efektyvumo įvertinimo koncepcija apima ne tik ekonominius, bet ir techninius bei socialinius kriterijus. Jų sąrašas pateikiamas straipsnyje. Norint atlikti kompleksiškesnį RKS efektyvumo vertinimą, siūloma taikyti tiesioginį daugiakriterinį vertinimo metodą. Straipsnyje pasiūlomas kompleksinio RKS efektyvumo rodiklis ir jam apskaičiuoti reikalingos matematinės formulės. Tam, kad kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai būtų įvertinti vienodai, pristatoma penkių lygių kokybinė vertinimo skalė.

ENIn order to implement a customer-oriented strategy, many organisations around the world and some organisations in Lithuania have undertaken development of customer relationship systems (CRS). The goal of successful development of a CRS in a company is computerization of customer-related company processes, improvement of sales commands and efficiency of customer services centres, and, with the help of data analysis, more precise planning and implementation of marketing campaigns. The outcome of such an initiative should be a better financial situation for the company. However statistical information published in various scientific and practical sources says that about 60% of the companies who try to implement a CRS suffer failure to a lesser or greater extent. Initial evaluation of CRS efficiency is analysed in this paper. Authors of this paper provide identified quantitative and qualitative factors that have an impact on CRS efficiency and introduce model that assist in carrying out efficiency evaluation of a CRS prior to purchase, development or rent. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25157
Updated:
2021-01-03 20:15:11
Metrics:
Views: 7
Export: