Vienanarės refrenų eksplozijos fonotaktika ir fonosemantika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienanarės refrenų eksplozijos fonotaktika ir fonosemantika
Alternative Title:
Phonotactics and phonosemantics of monomial explosion refrains
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 73-77
Keywords:
LT
eksplozija; fonotaktikos analizė; fonosemantika; refrenas; skiemuo.
EN
explosion; phonotactic analysis; phonosemantics; refrain; syllable.
Summary / Abstract:

LTLietuvių liaudies dainų refrenai iki šiol mažai tyrinėti, jie, kaip ir ištiktukai, burtų kalba, mįslių žodžiai, vaikų leksika ir kt., yra fonosemantikos interesų rato objektas. Refrenai - tai leksinės sistemos paribio reiškinys. Šiame straipsnyje naudojantis statistiniais metodais analizuojama vienanarės refrenų eksplozijos fonotaktika, lyginama skirtingų dainų tipų refrenų fonosemantika. Tiriamąją imtį sudaro refrenai, rinkti iš septyniolikos Lietuvių liaudies dainyno tomų tekstų. Išanalizavus gautus rezultatus daromos tokios išvados: Lietuvių liaudies dainose dominuoja R tipo vienanarių refrenų eksplozija - 72,2%, gana dažni T tipo priebalsiai - 23,7%, sonantų eksplozija pasitaiko retai - 4.1%. Refrenų skiemens eksplozinėje dalyje vyrauja skardieji priebalsiai - 81,9%. Dusliųjų priebalsių užfiksuota - 18,1%. Minkštųjų priebalsių vartojama beveik dukart daugiau negu kietųjų priebalsių. Dažniausiai vartojamas /l'/. Refrenai - dainos teksto segmentas, tiesiogiai dalyvaujantis vaizdo, nuotaikos, poetinio įspūdžio kūrime. [Iš leidinio]

ENThe refrains of Lithuanian folk songs have been investigated very little so far. Like onomatopoeic interjections, language of lots, words of riddles, vocabulary of children, etc. we are the object of interest sphere of phonosemantics. Refrains are the phenomenon of the vocabulary system. This article analyses the phonotactics of monomial explosion refrains, based on statistic data and the comparison of phonosemantics of refrains of different songs is presented. The retrains are selected from 17 volumes of Lithuanian songs. From the results obtained we can draw such conclusions: R type of monomial explosion of refrains dominates in Lithuanian folk songs- 72.2%; rather frequent are consonants of T type - 23,7%; the explosion of sonants is very rare - 4,1%. In the explosive part of refrain syllable voiced consonants dominate - 81,9"/o; Voiceless consonants make 18,1%. Palatalized consonants are met twice as frequently as hard consonants. The most frequent is/l'/. Refrains are the segment of the song text, which directly participates in the creation of image, mood and poetic impression. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
 • Garsažodinių refrenų implozija / Jurga Trimonytė-Bikelienė. Žmogus ir žodis. 2013, 1, p. 192-197.
 • Leksikografinė refrenų traktuotė "Lietuvių kalbos žodyne" / Violeta Černė. Leksikografija ir leksikologija. D. 2. / sudarė: Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. P. 143-153.
 • Lietuvių bendrinės kalbos fonetika / Antanas Pakerys. Vilnius : Enciklopedija, 2003. 241 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 10,[D.] 1 / Jaunimo dainos ; Meilės dainos. parengė Nijolė Laurinkienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 548 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 11,[D.] 5, Vestuvinės dainos.Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos / parengė Norbertas Vėlius ; melodijas parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. 642 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 13,[D.] 2 / Šeimos dainos. parengė Leonardas Sauka ; melodijas parengė Vaclovas Juodpusis ; [tomo redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 677 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 14,[D.] 3 / Šeimos dainos. parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 640 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 17,[D.] 3 / Karinės-istorinės dainos. parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 633 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos / parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1980. 758 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 4,[D.] 2, Vestuvinės dainos.Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 6,[D.] 1, Darbo dainos.Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos / parengė V. Misevičienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. 588 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 7,[D.] 1 / Šeimos dainos. parengė L. Sauka ; melodijas parengė V. Juodpusis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 613 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 8,[D.] 4, Vestuvinės dainos.Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 629 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 9,[D.] 2 / Karinės-istorinės dainos. parengė Pranė Jokimaitienė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 638 p.
 • "Lietuvių liaudies dainyno" refrenų klasifikacija pagal jų susiformavimo būdą / Jurga Trimonytė-Bikelienė. Žmogus ir žodis. 2012, 1, p. 138-143.
 • Priebalsių žaidimas kalboje / Jolanta Zabarskaitė. Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 249-255.
 • Refrenų-garsažodžių fonotaktikos ypatumai / Jurga Trimonytė Bikelienė. Žmogus ir žodis. 2009, 1, p. 86-90.
 • Vienskiemenių lietuvių kalbos ištiktukų kelianarių pradinių junginių fonosemantika / Jolanta Zabarskaitė. Kalbotyra. 2002, t. 51 (1), p. 159-171.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17118
Updated:
2018-12-17 12:03:03
Metrics:
Views: 1    Downloads: 2
Export: