Refrenų-garsažodžių fonotaktikos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Refrenų-garsažodžių fonotaktikos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of phonotactics of onomatopoeic refrains
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 86-90
Keywords:
LT
Eksplozija; Fonosemantika; Fonotaktika; Fonotaktinė analizė; Refrenas; Skiemuo.
EN
Explosion; Explosion. phonotactic analysis; Phonosemantics; Phonotactics; Refrain; Syllable.
Summary / Abstract:

LTTyrėjų akiratyje visada buvo ir yra "ypatingos šalutinės sistemos" leksika. Tai žodžiai, kurie turi savybę "išreikšti", o ne "pavadinti" arba "paslėpti" tikrąjį pavadinimą (Zabarskaitė, 1994, 9) - emocinė ekspresinė leksika - ištiktukai, jaustukai, burtų formulės, refrenai. Refrenus, kaip ir kitą leksiką, galima skirstyti į kelias grupes: 1) refrenai-garsažodžiai; 2) refrenai- modifikuoti prasminiai žodžiai; 3) refrenai-dariniai. Nagrinėtuose "Lietuvių liaudies dainyno" tekstuose daugiausia aptikta refrenų, priskiriamų refrenų- garsažodžių grupei (90,5 proc.), todėl šiame darbe apsiribojama jų tyrimais. Tyrimo tikslas - naudojantis statistiniais metodais išanalizuoti refrenų-garsažodžių fonotaktiką. Atlikus tyrimą gautos tokios išvados: Refrenų-garsažodžių skiemens inicialė gali būti vienanarė, dvinarė ir trinarė, finalė - vienanarė. Palyginus refrenų-garsažodžių skiemens pradžios junginius matyti, kad dažniausiai pasitaiko vienanarė eksplozija (76,4 proc.). Dvinarė refrenų-garsažodžių eksplozija yra negausi (3,5 proc.). Rasta tokios struktūros skiemenų modelių: CCV, C'C'V, CCVC, C'C'VC, CCVv. Refrenuose-garsažodžiuose dominuoja atvirieji skiemenys, jų tiriamojoje medžiagoje yra 89,6 proc., uždarųjų skiemenų - 10,4 proc. Gana dažnai vartojami nepridengtieji skiemenys (20,1 proc.), jų pagrindą gali sudaryti dvibalsiai (48,0 proc.) ar vienas balsis (42,8 proc.). Nepridengtųjų uždarųjų skiemenų pasitaiko gana retai (9,2 proc.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksplozija; Fonotaktinė analizė; Fonosemantika; Refrenas; Skiemuo; Explosion. phonotactic analysis; Phonosemantics; Refrain; Syllable; Fonotaktika; Explosion; Phonotactics.

ENLinguists have always had an interest in the vocabulary of a specific peripheral system consisting of interjections and onomatopoeic interjections, incantations and refrains. However, there are not many works dealing with phonetics of refrains of Lithuanian folk songs. Folk song refrains, like other vocabulary, can be divided into different groups: 1) onomatopoeic words; 2) modified notional words; 3) composites. The majority of refrains found in the texts of "Lietuvių liaudies dainynas" ("Lithuanian folk songbook") that were researched, belong to the group of onomatopoeic words (90,5 %). Therefore this article researches only this particular group. The aim of this research was to analyse phonotactics of words in onomatopoeic refrains by applying statistical methods. The research led to the following conclusions: The initial sound of words in onomatopoeic refrains can be monomial, binomial or trinomial and the final sound is monomial. The comparison of combinations in the beginning of the syllable of words in onomatopoeic refrains shows that monomial explosion is most frequent (76,4 %). Binomial explosion of words in onomatopoeic refrains is rather rare (3,5 %). Models of syllables of the following structures were found: CCV, C'C'V, CCVC, C'C'VC, CCVv. In onomatopoeic refrain words open syllables prevail. They make up to 89,6 %, closed syllables - 10,4 %. Uncovered syllables occur rather frequently (20,1 %) and their base is usually a diphthong (48,0 %) or a single vowel (42,8 %). Uncovered closed syllables are rare (9,2 %). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
 • Bendrinės lietuvių kalbos vardažodžio šaknies struktūra / Vida Karosienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 206 p.
 • Lietuvių bendrinės kalbos fonetika / Antanas Pakerys. Vilnius : Enciklopedija, 2003. 241 p.
 • Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas / Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis. Žmogus ir žodis. 2008, 1, p. 24-31.
 • Lietuvių kalbos žodžių foneminės struktūros dėsningumai / Asta Kazlauskienė. Žmogus ir žodis. 2010, 1, p. 35-41.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 10,[D.] 1 / Jaunimo dainos ; Meilės dainos. parengė Nijolė Laurinkienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 548 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 11,[D.] 5, Vestuvinės dainos.Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos / parengė Norbertas Vėlius ; melodijas parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. 642 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 13,[D.] 2 / Šeimos dainos. parengė Leonardas Sauka ; melodijas parengė Vaclovas Juodpusis ; [tomo redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 677 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 14,[D.] 3 / Šeimos dainos. parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 640 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 17,[D.] 3 / Karinės-istorinės dainos. parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 633 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos / parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1980. 758 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 4,[D.] 2, Vestuvinės dainos.Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 6,[D.] 1, Darbo dainos.Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos / parengė V. Misevičienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. 588 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 7,[D.] 1 / Šeimos dainos. parengė L. Sauka ; melodijas parengė V. Juodpusis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 613 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 8,[D.] 4, Vestuvinės dainos.Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 629 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 9,[D.] 2 / Karinės-istorinės dainos. parengė Pranė Jokimaitienė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 638 p.
 • Lietuvių liaudies pasakų dainuojamųjų intarpų funkciniai aspektai / Dalia Vaicenavičienė. Tautosakos darbai 2001, 21, p. 141-153.
 • Ožys ir jo garsinė aplinka / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Būdas. 2020, Nr. 6 (195), p. 14-19. 2021, Nr. 1 (196), p. 16-22. 2021, Nr. 2 (197), p. 32-40.
 • Priebalsių žaidimas kalboje / Jolanta Zabarskaitė. Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 249-255.
 • Vienanarės refrenų eksplozijos fonotaktika ir fonosemantika / Jurga Trimonytė-Bikelienė. Žmogus ir žodis. 2008, 1, p. 73-77.
 • Vienskiemenių lietuvių kalbos ištiktukų kelianarių pradinių junginių fonosemantika / Jolanta Zabarskaitė. Kalbotyra. 2002, t. 51 (1), p. 159-171.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21749
Updated:
2018-12-17 12:29:14
Metrics:
Views: 66    Downloads: 9
Export: