Lietuvių liaudies dainynas. T. 10, Jaunimo dainos ; Meilės dainos. [D.] 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 10, Jaunimo dainos ; Meilės dainos. [D.] 1
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Jaunimo dainos
  • Meilės dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995.
Pages:
548 p
Article in the Book:
Laurinkienė, Pranė. Jaunimo ir meilės dainos. P. 7-20
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LT„Jaunimo dainos. Meilės dainos, 1“ yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos skyriaus rengiamo „Lietuvių liaudies dainyno“ X tomas. Šiame tome, kaip ir kituose, dainos skelbiamos iš visų pagrindinių tautosakos šaltinių. Daugiausia jų imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. Pateikiama dainų ir iš kitų organizacijų tautosakos fondų (VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros, Lietuvos kraštotyros draugijos ir kt.), taip pat iš XVIII-XX a. spausdintų šaltinių. Tome įdėta 506 dainos, 291 – su melodijomis. Iš jų 159 yra jaunimo dainos, 347 – meilės dainos. Knygoje skelbiamos dainos sudaro 125 tipus. Jaunimo dainų – 51 tipas, meilės dainų – 74 tipai. Spaudai dinos atrinktos iš ~ 9000 tekstų ir ~ 1400 melodijų. Tome patiekiamos dainos suskirstytos į funkcines temines grupes.<...> Jaunimo ir meilės dainos funkcinės priklausomybės neturi: jos nesusijusios su apeigomis ar kokia nors apibrėžta situacija. Šios dainos buvo atliekamos įvairiomis progomis.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Jaunimo dainos; Meilės dainos; Dainynai; Lithuanian folk song; Youth songs; Love songs; Songbook.

EN“Youth songs. Love songs I” is X tome of Lithuanian folk songbook, which is being concluded by Folklore department of the institute of Lithuanian literature and folklore. Songs included in this tome are selected from all the most important sources of folklore. The biggest part of songs is taken from Lithuanian Folklore Archives of the institute of Lithuanian literature and folklore. Songs from other sources are also available (from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University from folklore collections of association of Regional Studies as well as from other printed sources of 18th – 20th century. The tome includes 506 songs 291 thereof with a melody. 159 thereof belong to type of youth songs, 347 - love songs. It amounts to 125 tong types. 51 types of youth songs and 74 types of love songs. Songs for publishing are selected from about 9000 texts with 1400 melodies. Songs available in this tome are distributed into functional groups<…> Youth and love songs have no functional dependence: they are not related with ceremonies or with any defined situation. These songs have been performed on various occasions.

ISBN:
9986513065
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11273
Updated:
2016-08-10 10:10:21
Metrics:
Views: 138
Export: