Lietuvių liaudies dainynas. T. 8, Vestuvinės dainos. [D.] 4, Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 8, Vestuvinės dainos. [D.] 4, Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian Folk Songbook
  • Vestuvinės dainos
  • Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994.
Pages:
629 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTAštuntą „Lietuvių liaudies dainyno“ tomą sudaro vestuvinės dainos. Tai ketvirtasis vestuvinių dainų tomas. <...> Į šį tomą sudėtos jaunosios ieškojimo, pasėdo dainos, dainos šokant, vainiko įteikimo, jaunosios graudinimo, atsisveikinimo ir išvažiavimo į jungtuves dainos. Beveik visos šio tomo dainos yra apeiginės, glaudžiai susijusios su gausiomis pirmosios vestuvių dienos ryto apeigomis bei papročiais. Šios apeigos trūkdavo vos kelias valandas, bet jos buvo kupinos dramatizmo, jose dalyvaudavo ne tik vestuvių abu pulkai, bet ir jaunųjų draugai, giminės, kaimynai. Apeigas lydėjo dainos, oracijos, šokiai ir kitų žanrų kūriniai. Dainų tematika, poetiniai įvaizdžiai, simboliai, nuotaika yra išaugę senųjų vestuvių papročių dirvoje. Medžiaga tome pateikiama atitinkamais skyriais, sudarytais remiantis vestuvių apeigomis, dainų pateikėjų nuorodomis ir – dažniausiai – dainų turiniu bei poetiniais įvaizdžiais. Skelbiamų tipo variantų kiekį nulemia jų užrašymų gausumas, meninis lygis, išlikę ryšiai su apeigomis. <...> Vestuvių dainų katalogo duomenimis, šio neilgo vestuvių laikotarpio repertuarą sudaro 289 dainų tipai, turintys apie 9000 dainų variantų. Tome yra 505 dainos, kurių 319 – su melodijomis. Tai sudaro 190 dainų tipus, arba atskiras dainas. Atrenkant dainas, pirmiausia imami variantai su melodijomis. Taip pat pirmenybė teikiama rankraštiniams, spaudoje dar neskelbtiems kūriniams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Jaunosios ieškojimas; Jungtuvės; Dainynai; Lithuanian folk song; Wedding song; Search for bride; Marriage; Songbook.

ENThe Eighth tome of Lithuanian folk songbook is comprised of wedding songs. This is fourth tome of wedding songs. <...> This tome includes songs of bride searching, dancing songs, songs of presentation of a crown, songs of making a bride sad, farewell songs and songs when leaving to marriage ceremony. Almost all these songs are ceremonial and closely related with plenty rituals and customs of the first day of wedding. These ceremonies lasted only for few hours, but they were very dramatic: not only two sides of wedding, but also friends, relatives and neighbours of the young couple participated in them. Ceremony used to be accompanied by dances and artistic works of other genres. Themes of songs, poetical images, symbols and temper of songs have originated from ancient wedding customs. The material is presented in appropriate sections, concluded following wedding ceremonies, references of presenters of songs and mostly content of song and poetical images. The amount of variants being announced is determined by plenty of records, artistic level and preserved relations with ceremonies.<...> Referring data from catalogue of wedding songs, repertoire of this quite short period of wedding is comprised of 289 song types, having about 9000 variations of songs. The tome includes 505 songs, 319 thereof with a melody. It amounts to 190 song types or separate songs. When selecting songs firstly variations with melodies are being taken. Hand written, not published texts also gained a priority.

ISBN:
998651322
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11263
Updated:
2016-08-10 10:04:49
Metrics:
Views: 114
Export: