Lietuvių liaudies dainynas. T. 7, Šeimos dainos. [D.] 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 7, Šeimos dainos. [D.] 1
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Šeimos dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994.
Pages:
613 p
Article in the Book:
Sauka, Leonardas. Šeimos dainos. P. 8-25
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTŠeimos – kaip ir meilės, jaunimo, karinės-istorinės ir dar kai kurios kitos – dainos yra tematikos pagrindu išskirtas liaudies dainų klodas. Jam priskirtos dainos apie smagumą tėvų namuose, apie rūpesčius kuriant šeimą, apie gerą ar blogą vyrą, žmoną, apie sunkią marčios dalią, apie gentis, našlystę, vaikų mirtį, graudų našlaičių likimą. Tai gana ženkli lietuvių liaudies dainų kūrybos sritis, iš kurios atsiskleidžia įvairių šeimos gyvenimo reiškinių vertinimas, išryškėja troškimai, idealai ir rupi, negailestinga tikrovė, dažnai sukelianti skaudžius išgyvenimus tradicinių patriarchalinių santykių ir normų saistomoje šeimoje. <...> Septintuoju „Lietuvių liaudies dainyno“ tomu pradedamos skelbti šeimos dainos. Iš viso jų nemažai – 395 dainų tipai, turintys 18 035 variantus. <...> Šeimos dainų iki šiol skelbta nedaug. Rengiant šį tomą, didžioji dalis tekstų imta iš rankraščių, esančių visų pirma pagrindinėje tautosakos turtų saugykloje – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne. Pasinaudota ir Vilnius universiteto Lietuvių literatūros katedros tautosakos fondais, Lietuvos kraštotyros draugios surinktais rinkiniais. Tik nesant vertingo rankraštinio varianto, pateikiamas jau spausdintas. Šiame tome skelbiama 143 dainų tipų medžiaga. Jiems atstovauja 510 poetinių tekstų ir 323 melodijos. <...>.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Šeimos dainos; Dainynai; Lithuanian folk song; Family songs; Songbook.

ENFamily songs as love, youth, military-historical and other songs are separate stratum of folk songs in terms of their themes. This stratum includes songs about merry-making in parents house, about troubles when creating family, about good or bad husband/wife, about hard fate of daughter-in-law, about tribes, widowhood, children death and about sorrowful fate of motherless. This is rather significant area of Lithuanian folk songs, which reflects assessment of various phenomena of family life, highlights wishes, ideals and feels concern about rigorous reality often causing sad experience in a family tied by traditional patriarchal relations and norms. <...> Publishing of family songs starts with the seventh tome of Lithuanian folk songbook. The total amount of songs is 395 types of songs, having 18 035 variations. <...> There are no mush publications of family songs. When drafting the present tome, a greater part of texts have been taken from manuscripts firstly available at the main storage place of Lithuanian folklore, i.e. in Lithuanian folklore Archive of the institute of Lithuanian literature and folklore. Folklore from the department of Lithuanian Literature of Vilnius University has and from folklore collections of association of Regional Studies have also been involved. Only with absence of valuable hand-written version, printed version is being presented. This tome includes material of 143 song types. They are represented by 510 poetical texts and 323 melodies.

ISBN:
9986513014
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11267
Updated:
2016-08-10 21:46:16
Metrics:
Views: 63
Export: