Lietuvių liaudies dainynas. T. 13, Šeimos dainos. [D.] 2

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 13, Šeimos dainos. [D.] 2
Alternative Title:
Šeimos dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
Pages:
677 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTTryliktajame „Lietuvių liaudies dainyno“ tome toliau skelbiamos šeimos dainos. Jame pateikiamuose kūriniuose vyrauja marčios gyvenimo tematika. Tomas parengtas pagal įprastus Dainyno rengimo ir redagavimo pricipus. Jį sudaro 134 dainų tipai, kuriems atstovauja 560 dainų. Ištisai skelbiamos dainos ir jų variantai, apžvelgiami versijų aprašuose, atrinkti iš Lietuvių tautosakos rankraštyno, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros tautosakos fondų, esančių universiteto bibliotekos rankraštyne, taip pat visų iki šiol žinomų spausdintų šaltinių. Spausdinamos 367 dainų melodijos. Stengtasi pateikti dainų iš visų Lietuvos gyvenamų rajonų.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Šeimos dainos; Dainynai; Lithuanian folk song; Family song; Songbook.

ENPublishing of family songs is continued in thirteenth tome of Lithuanian folk songbook. It includes songs on theme about life of daughter-in-law. The tome is prepared according to principles of preparation and editing of the tome. It is comprised of 134 song types, which are represented by 560 songs. Songs are published with their variations, which are reviewed in descriptions of versions, selected from Lithuanian folklore archive, from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University available in archive of library as well as from other known printed sources. 367 melodies are published. The intention was to present songs from various regions of Lithuania.

ISBN:
9986513421
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11268
Updated:
2016-08-10 10:17:33
Metrics:
Views: 59
Export: