Lietuvių liaudies dainynas. T. 9, Karinės-istorinės dainos. [D.] 2

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 9, Karinės-istorinės dainos. [D.] 2
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Karinės-istorinės dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995.
Pages:
638 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTAntroji „Karinių-istorinių dainų“ knyga yra devintasis „Lietuvių liaudies dainyno“ tomas. Ji apima dainas, susijusias su XVIII a. pabaigos – XIX a. laikotarpiu. Šio tomo, kaip ir kitų Dainyno tomų medžiaga imta iš visų pagrindinių dainų šaltinių. Svarbiausias iš jų yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas. Skelbiama dainų ir iš Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų, Kraštotyros draugijos tautosakos rinkinių, taip pat iš spausdintų šaltinių. Į tomą įdėtos 476 dainos, kurių 244 – su melodijomis. Jos sudaro 124 tipus. Dainos atrinktos iš 5700 tekstų. Atrenkant buvo atsižvelgta į dainų meninę ir istorinę vertę, siekta, kad būtų paskelbta tekstų iš visų etnografinių Lietuvos sričių. Dainos tome suklasifikuotos, tipai, versijos, variantų grupės išskirta remiantis Kariniu-istorinių dainų katalogu. Visa tomo medžiaga sugrupuota į tokius skyrius ir poskyrius: I. DAINOS APIE KARINĘ TARNYBĄ CARINĖS RUSIJOS IR PRŪSIJOS KARIUOMENĖSE: 1. Caro kariuomenėje (Rekrutai. Šauktiniai kareiviai). 2. Prūsijos kariuomenėje. II. CARINĖS RUSIJOS IR PRŪSIJOS KARŲ ATSPINDŽIAI: 1. Karai su Prancūzija. 2. Karai su Turkija. III. SUKILIMŲ DAINOS.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Karinės dainos; Istorinės dainos; Dainynai; Lithuanian folk song; Military songs; Historical songs; Songbook.

ENThe second book of Military-Historical songs is the ninth tome of Lithuanian folk songbook. It includes songs related with the period from the end of the 17th century till the 19th century. The material of this tome as of other tomes of the songbook is taken from the main sources of songs. The most important source is Lithuanian Folklore Archives of the institute of Lithuanian literature and folklore. Songs from higher schools of the Republic of Lithuania, from folklore collections of association of Regional Studies and also from other sources have been selected as well. The tome includes 476 songs 244 thereof with a melody. There are 124 song types. Songs are selected from 5700 texts. When selecting songs historical and artistic value of songs have been considered in order to announce texts from all regions of Lithuania. Songs are classified; their types, versions and variation groups are comprised following catalogue of Military-historical songs. The material of the tome is grouped to the following sections and subsections: I. SONGS ABOUT SOLDIERING IN ARMIES OF TSARIST RUSSIA AND PRUSSIA. 1. Army of tsar (Recruits. conscripts). 2. In Prussian army. REFLECTIONS OF WARS OF TSARIST RUSSIA AND PRUSSIA: 1. Wars with France. 2. Wars with Turkey.

ISBN:
9986513030
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11270
Updated:
2016-08-10 10:07:32
Metrics:
Views: 126
Export: