Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook. Vol. 16, Humoristic-didactic songs: songs about insobriety
  • Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Pages:
902 p
Notes:
Leidinio recenzija buvo išspausdinta "Tautosakos darbai", 2002, 24, p. 274-275.
Article in the Book:
Ūsaitytė, Jurgita. Dainos apie girtuoklystę. P. 7-38
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTFundamentinio sąvado „Lietuvių liaudies dainynas“ 16-ame tome publikuojamos dainos apie girtuoklystę. Leidinys parengtas laikantis mokslinių tautosakos šaltinių rengimo principų. Dainos tome išdėstytos pagal Lietuvių liaudies dainų katalogo humoristinių ir didaktinių dainų skyrių. Skelbiama medžiaga yra gana skirtinga stiliaus, kilmės ir amžiaus požiūriu. Tai liaudiškos ir literatūrinės kilmės dainos, kuriose girtavimas išjuokiamas ir smerkiamas pasitelkus humorą, didaktiką ir parodiją. Didaktika dominuoja literatūrinės kilmės tekstuose, o humoristinis stilius būdingesnis klasikinės poetikos tekstams. Dauguma tome publikuojamų dainų buvo sukurtos 19 a. ir yra susijusios su to laikotarpio istorine, socialine ir kultūrine situacija – valstiečių blaivybės judėjimu bei lietuvių individualiosios poezijos užuomazgomis. Sukurtos kaip eilėraščiai, jos pamažu įsiliejo į dainų repertuarą. Pristatant teminę bei stilistinę dainų apie girtuoklystę įvairovę, knygoje skelbiamos ne tik populiarios, dainuojamojoje tradicijoje įsitvirtinusios dainos, bet ir vos kelis kartus užrašyti kūriniai. Tai leidžia parodyti šios tematikos kūrinių populiarumą ir nors iš dalies iliustruoti gausią individualių eiliavimų tradiciją. Dainose apie girtuoklystę išryškinamos įvairios temos: apdainuojant įvairaus amžiaus, užsiėmimų, socialinės padėties vyrus ir moteris vaizduojama girtavimo žala žmonių gerovei, asmenybės degradacija, apsileidimas ir nuostoliai ūkyje, smurtas prieš namiškius, skatinama mesti gerti, apeliuojant į moralinius, tautinius ir patriotinius jausmus.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Girtuoklystė; Dainynai; Lithuanian folk song; Drunkenness; Songbook.

ENFundamental digest Lithuanian Folk Song Book, Volume 16 contains publications of songs about insobriety. The issue was prepared following the principles of scientific folklore source preparation. Songs in the volume are positioned according to the section of humoristic and didactic songs of the Lithuanian Folk Song Book. The publicised material is diverse by its style, origin and age. These are songs of folk and literal origin where drunkenness is ridiculed and condemned with the help of humour, didactics and parody. Didactics dominates in the texts of literal origin, and the humorous style is more featured to the texts of classical poetry. The majority of songs publicised in the volume were created in the 19th century, and are related with historical, social and cultural situation at that time – movement of peasant sobriety, and origins of individual poetry of Lithuanians. They were slowly entering into the song repertoire. Presenting the thematic and stylistic diversity of songs about insobriety, the book contains not only popular songs firmly established in the tradition of song, but also artworks recorded merely for several times. It enables to demonstrate the popularity of creations of this topic and at least partially illustrates the abundant tradition of individual versification. Songs about insobriety emphasise different topics: by singing about men and women of different age, different occupations and social background, they represent the harm of drinking for human well-being, degradation of personality, negligence and losses in the homestead, violence against family; they encourage to stop drinking by appealing to moral, national and patriotic feelings.

ISBN:
995547517X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11275
Updated:
2016-08-10 10:26:57
Metrics:
Views: 108
Export: