Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Dainos apie gamtą
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.
Pages:
718 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTPenkioliktąjį „Lietuvių liaudies dainyno“ tomą sudaro gamtinės tematikos dainos. Nemaža jų dalis – naujoviškos. Lietuvių liaudies dainų kataloge, kuriuo paremta šio tomo klasifikacija, dainų apie gamtą dabartiniu metu yra apie 470 tipų, taip pat daug pavienių variantų. Rengiant tomą iš viso peržiūrėta apie 7300 tekstų ir apie 1140 melodijų. Į jį yra įdėtos 522 dainos, iš kurių 292 – su melodijomis. Tai sudaro 364 dainų tipus. Populiariausių dainų, užrašytų po kelias dešimtis ar šimtus kartų ir turinčių aiškias versijas, skelbiama maždaug po vieną nuo dešimties. Stengtasi pateikti daugiau gerai užrašytų, dar neskelbtų variantų su melodijomis. Siekta pristatyti visas Lietuvos etnografines sritis, žymesnius dainininkus bei rinkinių sudarytojus. Beveik visos skelbiamos dainos yra paimtos iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. Nedidelę dalį sudaro Kraštotyros klubo bei Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros studentų surinkta medžiaga, taip pat kūriniai iš spausdintų šaltinių.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Dainos apie gamtą; Dainynai; Lithuanian folk song; Songs about nature; Songbook.

ENFifteenth tome of Lithuanian folk songbook is comprised of songs about nature. A great part of these folk songs are of new style. Catalogue of Lithuanian folk songs, which acts as basis for this classification, currently contains 470 types of songs about nature in line with sole variations. When drafting the present tome 7300 texts and about 1140 melodies have been reviewed. It includes 522 songs, 292 thereof with melodies. This amounts to 364 song types. The most popular songs recorded score or two of times and having clear versions, are announced one unit in ten. The intention was to present the bigger amount of well recorded, still non-published variations of songs with melodies. All ethnographic regions of Lithuania and better known singers and collectors were introduced. Almost all available songs are taken from Lithuanian Folklore Archives of the institute of Lithuanian literature and folklore. A small part of songs is the material, collected by Club of regional studies and the department of Lithuanian Literature of Vilnius University by involving printed sources as well.

ISBN:
9986513065
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11274
Updated:
2016-08-10 10:24:52
Metrics:
Views: 384
Export: