Lietuvių liaudies dainynas. T. 17, Karinės-istorinės dainos. [D.] 3

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 17, Karinės-istorinės dainos. [D.] 3
Alternative Title:
Karinės-istorinės dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Pages:
633 p
Keywords:
LT
19 amžius; Japonija (Japan); Kražiai; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTTome skelbiamos karinės-istorinės dainos, sukurtos ir išpopuliarėjusios XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Istoriškai jos susijusios su lietuvių dalyvavimu Rusijos–Japonijos bei Pirmajame pasauliniame karuose; leidinio pradžioje publikuojama keletas dainų apie 1893 m. Kražiuose vykusius lietuvių pasipriešinimus carinės Rusijos valdžiai, siekusiai uždaryti šio miesto katalikų bažnyčią. Skelbiama 320 dainų, iš jų 186 su melodijomis. Bendrame lietuvių liaudies dainų kontekste šios dainos išsiskiria didesniu polinkiu į realistiškesnį istorijos įvykių vaizdavimą, glaudesnėmis sąsajomis su rašytine kultūra. Dainos pateikiamos chronologiškai, taip pat atsižvelgiant į jų tematiką. Išsamiuose komentaruose aptariamas dainų tekstų ir melodijų varijavimas, kūrinių geografinis paplitimas, ankstesnio publikavimo atvejai, duomenys apie atlikejus bei užrašinėtojus. Skelbiamų dainų motyvai, paplitimas, istorinis kontekstas analizuojami Vitos Ivanauskaitės įvadiniame straipsnyje „Naujos folkloro kūrybos tendencijos karinėse-istorinėse dainose (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)“. Kompaktinėje plokštelėje skelbiami autentiški 35 dainų įrašai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Karinės dainos; Istorinės dainos; Dainynai; Lithuanian folk song; Military songs; Historical songs; Songbook.

ENThis volume includes military-historical songs, created and widespread at the end of the XIX century and the first half of the XX century. Historically they are related to Lithuania’s participation in the Russia-Japan war and World War I; the beginning of the edition contains several songs about the 1893 rebellion in Kražiai against the government of Tsarist Russia, which aimed to close the catholic church in that village. Three hundred twenty songs are published; 186 of them include a melody. These songs in the light of the general context of Lithuanian folk songs tend to disclose historical events more realistically; they are closely linked with written culture. The songs are presented chronologically by theme. Detailed comments include variations of songs, their geographical distribution, events of previous publications, and data about the singers and recorders. Motives of published songs, their distribution and historical context are being analysed in the introduction article “New tendencies of folklore in military-historical songs (the end of the XIX century and the beginning of the XX century)”, written by Vita Ivanauskaitė. Authentic records of 35 songs are available on CDs.

ISBN:
9955475560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11271
Updated:
2016-08-10 10:30:06
Metrics:
Views: 67
Export: