Influence of the jurisprudence of the Constitutional Court on the criminal procedure

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Influence of the jurisprudence of the Constitutional Court on the criminal procedure
Alternative Title:
Konstitucinio teismo jurisprudencijos įtaka baudžiamajam procesui
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (3), p. 1059-1078
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama Konstitucinio Teismo, kaip vienintelio oficialaus Konstitucijos interpretavimo subjekto, jurisprudencijos įtaka baudžiamajam procesui. Apžvelgtos trys konstitucinės jurisprudencijos įtakos baudžiamajam procesui kryptys: poveikis įstatymų leidybai baudžiamojo proceso srityje; Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų poveikis bendrosios kompetencijos teismų praktikai baudžiamosiose bylose bei konstitucinės jurisprudencijos įtaka baudžiamojo proceso doktrinos raidai. Straipsnyje daugiausia remiamasi konstitucinės teisės specialistų darbais, tarp jų ir pirmo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, buvusio Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekano, prof. dr. Juozo Žilio publikacijomis, nes baudžiamojo proceso srityje kol kas yra tik keletas publikacijų, kurių tiesioginis objektas buvo baudžiamojo proceso konstitucionalizacijos problemos. Konstatuojama, kad nors Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje yra neginčijama, teisėkūros procese pasitaiko atvejų, kai baudžiamojo proceso įstatymų pakeitimai bei papildymai yra inicijuojami neatlikus analizės, ar jie dera su Konstitucijos reikalavimais konstituciniam baudžiamajam procesui (kaip pavyzdys nurodomas šiuo metu inicijuojamas visuomenės teisėjų institutas, kurį siūloma įvesti nagrinėjant baudžiamąsias bylas). Straipsnyje taip pat keliama prejudicinių faktų (taip pat ir konstatuotų Konstitucinio Teismo baigiamajame akte) taikymo baudžiamosiose bylose problema ir teisės spragų (taip pat ir tų, kurios atsiranda Konstituciniam Teismui pripažinus baudžiamojo proceso nuostatą antikonstitucine) užpildymo problema. Šiems aspektams Lietuvos baudžiamojo proceso moksle neskiriama pakankamai dėmesio, dėl to teismų praktika nėra vienareikšmė. Konstitucinė jurisprudencija ir baudžiamojo proceso doktrina yra svarbios viena kitos raidai.Viena straipsnio dalis skiriama konstitucinės jurisprudencijos ir baudžiamojo proceso doktrinos santykiui. Konstatuojama, kad konstitucinė jurisprudencija tampa neatskiriama mokslinių tyrimų baudžiamojo proceso srityje dalimi, tačiau doktrinoje stokojama kritiško mokslininkų požiūrio į svarbius baudžiamajam procesui Konstitucinio Teismo sprendimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Konstitucija; Konstitucinio Teismo jurisprudencija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Ordinarinė teisė; Žmogaus teisės; Constitution; Constitutional Court; Constitutional jurisprudence; Criminal procedure; Human rights; Jurispudence of Constitutional court; Ordinary law.

ENThe author of the paper considers the influence of the jurisprudence of the Constitutional Court as the only official entity entitled to interpret the Constitution on the criminal procedure. The paper contains the review the following three trends of impact of the constitutional jurisprudence: influence on the legislature in criminal procedure law, influence on the practice of implementation of criminal procedural law and on the science of criminal procedural law. The paper mostly relies on the works by professionals in the field of constitutional law, including publications by prof. dr. Juozas Žilys, the first Chairman of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the former dean of the Law Faculty of Mykolas Romeris University, as the area of criminal procedure has so far included only several publications, the direct objective of which was to study issues on the constitutionalisation of criminal procedure. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40184
Updated:
2019-02-01 19:50:29
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: