Konstituciniai baudžiamojo proceso teisės pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstituciniai baudžiamojo proceso teisės pagrindai
In the Book:
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLyginamojoje konstitucionalizmo teisėtyroje yra nuomonių, kad baudžiamasis procesas, apimantis visumą teisinių santykių, kylančių ikiteisminio tyrimo, nagrinėjimo teisme ir po jo vykstančių procedūrų metu, yra plati, tačiau dažnai „techninio“ pobūdžio teisės sritis. Taip pat yra teigiama, kad baudžiamasis procesas dėstomas kaip atskiras dalykas ir kad didžioji dalis jo klausimų dažnai esti nekonstitucinės prigimties. Kita vertus, tie patys minėtų teiginių autoriai, analizuodami svarbius baudžiamojo proceso teisės probleminius aspektus, turinčius konstitucines dimensijas, kartu pabrėžia konstitucinių baudžiamojo proceso teisės pagrindų svarbą. Lietuviškoje teisinėje literatūroje taip pat buvo pastebėta, kad „kol kas konstitucinių pradų reikšmė konkrečiose teisės šakose (išimtis - civilinis procesas) specialiai nenagrinėta. <...> Teisės šakos problemos iš tikrųjų dažniausiai nagrinėjamos izoliuotai nuo konstitucinio konteksto.“ Šios nuomonės autoriai prisidėjo prie tų nedaugelio ir tam tikru mastu išanalizavo konstitucinę dimensiją baudžiamojoje teisėje. Iš tiesų reikia pripažinti, kad baudžiamojo proceso teisės apskritai konstituciniams pagrindams dėmesio baudžiamojo proceso moksle buvo ir yra skiriama nepakankamai. Tačiau, tyrinėjant atskiras baudžiamojo proceso problemas, ir atitikties Konstitucijai požiūriu, moksliniuose darbuose nebuvo ir šiuo metu nėra vengiama remtis Konstitucijos normomis bei principais, juos analizuoti. Ypač tai pasakytina apie vėliausius mokslinius darbus. Kai kuriuose iš jų esama ir kritikos Konstitucinio Teismo formuojamos konstitucinės doktrinos atžvilgiu.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/105229
Updated:
2023-11-09 17:05:43
Metrics:
Views: 6
Export: