Operatyvinės veiklos teisinio reguliavimo problemos ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Operatyvinės veiklos teisinio reguliavimo problemos ir perspektyvos
Alternative Title:
Problemen und Perspektiven der Regelung der Operativen Taetigkeit
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 58, p. 70-83
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos operatyvinės veiklos reglamentavimo problemos. Abejojama norminio teisės akto – Operatyvinės veiklos įstatymo būtinumu. Bandoma įrodyti, kad Operatyvinės veiklos įstatymas neturi aiškaus reguliavimo dalyko, šio įstatymo taikymas gali kelti rimtų problemų žmogaus teisių apsaugos požiūriu. Autoriaus nuomone, Operatyvinės veikos įstatymą pripažinus netekusį galios ir padarius atitinkamų pataisų kituose įstatymuose, jokių teisinio reguliavimo spragų nebūtų. [...] Operatyvinės veiklios įstatyme turėtų būti aiškiai pasakyta, kad, pradėjus ikiteisminį tyrimą baudžiamojo persekiojimo tikslu, operatyviniai veiksmai neatliekami, nes valstybėje, kurioje yra kodifikuotos nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo taisyklės, baudžiamasis persekiojimas turėtų būti vykdomas BPK nustatyta tvarka. Prievartinio pobūdžio veiksmų atlikimas pagal du ar kelis įstatymus tuo pačiu metu neišvengiamai kelia proceso sąžiningumo (teisingumo) problemą. BPK tikrai neturi užleisti vietos Operatyvinės veiklos ar kitam panašiam įstatymui. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Operatyvinė veikla; Nusikalstama veika.

ENThis article examines the problems of regulating operational activity. It is doubtful whether the normative act of the Law on Operational Activities is necessary. It attempts to show that the Law on Operational Activities has no clear regulatory content and that from the point of view of protecting human rights, the application of this law can cause serious problems. The author’s opinion is that recognition for the Law on Operational Activities is weakening and that if appropriate amendments were made to other laws, there would be no gaps in the form of legal regulation. […] The Law on Operational Activities should set forth clearly that once pre-trial investigation with the aim of criminal prosecution has begun, these operations cannot be undertaken since in states where the investigation of criminal activity and the rules of examining criminal cases are codified, criminal prosecution shall be conducted in accordance with the procedure set forth in the Criminal Process Code. When operations of a forced nature are conducted in accordance with two or more laws, problems of conscience (justice) cannot be avoided. The Criminal Process Code should not give space to the Law on Operational Activities or other, similar laws. […].

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5430
Updated:
2018-12-20 23:09:49
Metrics:
Views: 140    Downloads: 66
Export: