Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veiklos kvalifikaciją. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veiklos kvalifikaciją. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai
Alternative Title:
Powers of trial court to re-qualify acts incriminated by prosecution. Requirements of European Convention on Human Rights
In the Journal:
Teisės problemos. 2005, Nr. 1 (47), p. 26-61
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje teisėje kontroversiškai vertinama teismo kompetencija keisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikaciją. Straipsnio paskirtis yra atskleisti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus šių įgaliojimų atžvilgiu. Šie reikalavimai iš esmės atskleidžiami remiantis Europos žmogaus teisių teismo praktika. Ji atspindi ir teismo pareigą bylos nagrinėjimo metu įspėti kaltinamąjį apie tai, kad inkriminuojamos veikos kvalifikacija gali būti pakeista, tai pat suteikti sąlygas pasirengti gynybai (nepaisant to, ar teismo sprendime pritaikoma lengvesnės negu numatyta pradiniame kaltinime nusikalstamos veikos sudėtis). Realizuoti šią pareigą pirmosios instancijos teisme dėl dabartinės Baudžiamojo proceso kodekso 255, 256 str. redakcijos galima tik tiesiogiai taikant minėtą Konvenciją baudžiamajame procese. Antra vertus, nėra pakankamo pagrindo tvirtinti, kad teismo įgaliojimai savo iniciatyva griežtinti inkriminuojamos veikos kvalifikaciją prieštarauja aptariamai Konvencijai, joje įtvirtintai teisei į nešališką teismą ir rungimosi principui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teismai; Kompetencija; Inkriminuojama veikla; Kvalifikacija.

ENThe Lithuanian law is controversial about the competence of the court to change the qualification of the criminal act indicated in the indictment. The purpose of the article is to examine the requirements of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms with regard to such authority. These requirements are looked at from the standpoint of the case-law of the European Court of Human Rights. It reflects on the duty of the court to warn the defendant, while hearing the case, about the possible change of the qualification of the incriminated act and provide the opportunity for defence (irrespective of whether the court considers elements of crime that are more lenient than those indicated in the original indictment). With the current version of Articles 255 and 256 of the Criminal Procedure Code in place, this duty may be exercised by the court of first instance only by direct application of the said Convention in criminal proceedings. Yet there are no sufficient grounds to ascertain that the power of the court to have a stricter qualification of the incriminated act contradicts the Convention and the right to a fair trial and the adversarial principle enshrined in it.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4923
Updated:
2013-04-28 16:09:44
Metrics:
Views: 39
Export: