Nepilnamečio apklausa baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečio apklausa baudžiamajame procese
Contents:
Įvadas — Nepilnamečio (vaiko) proceso dalyvio amžius — Nepilnamečio apklausos procesiniai ypatumai — Nepilnamečio nukentėjusiojo (liudytojo) apklausos procedūros — Nepilnamečio apklausa teisme — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Apklausa; Baudžiamasis procesas; Liudytojai; Nepilnamečiai; Nukentėjusieji; Nusikalstama veika; Teisėjai; Teisių apsauga; Teismai; Vaikai / Children.
EN
Courts; Criminal offense; Criminal procedure; Interrogation; Judges; Minors; Protection of rights; Victims; Witnesses.
Summary / Abstract:

LTGaliojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, įvertinus nevisišką nepilnamečio proceso dalyvio procesinį veiksnumą, yra numatytos papildomos nepilnamečių proceso dalyvių teisių įgyvendinimo garantijos, taip pat tam tikri bylų, kuriose dalyvauja nepilnamečiai, tyrimo ar nagrinėjimo ypatumai. Jų paskirtis yra užtikrinti, kad dėl nepilnametystės nevisiškai procesiškai veiksnus proceso dalyvis galėtų pasinaudoti jam suteiktu procesiniu statusu. Šiame straipsnyje nagrinėjamas vienas iš svarbesnių institutų - vaikų apklausa, nes parodymų davimas - iš esmės vienintelė teisė, kurią vaikas gali arba privalo įgyvendinti pats, o ne per asmenį, atstovaujantį jo interesams ar ginantį juos. Remiantis moksline literatūra bei teismų praktika, nagrinėjami kai kurie procesiniai apklausos aspektai. Procesinė apklausos tvarka yra parodymų davimo / gavimo bei fiksavimo forma, kuri lemia ne tik įrodymų leistinumo vertinimą, bet tam tikrais aspektais gali lemti ir parodymų turinį - ypač atvejais, kai apklausiami "pažeidžiami" asmenys, tarp jų ir vaikai. Dėl skirtingos nepilnamečių proceso dalyvių teisinės padėties nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausos ir įtariamųjų (kaltinamųjų) apklausos reglamentavimo principai skiriasi: daugelyje kontinentinės teisės valstybių yra numatyta procesinė galimybė tinkamai apklausus nukentėjusįjį vaiką ar vaiką - liudytoją ikiteisminio tyrimo metu, į teismą jo nebekviesti.Tuo tarpu nepilnamečio įtariamojo dalyvavimas teisme yra viena pagrindinių jo teisių, susijusių su teise į teisingą procesą - be abejo, duoti parodymus taip pat yra jo teisė. Taigi daugiausia dėmesio skiriama nukentėjusiojo ir liudytojo apklausai ikiteisminio tyrimo metu, nes vėliau tinkamai gauti parodymai gali būti perskaitomi teisme ir vaikas gali būti nekviečiamas į teismą, taip pat specialisto dalyvavimui apklausose ir atliekant psichologinį parodymų vertinimą. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955193210
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92765
Updated:
2022-02-23 20:23:12
Metrics:
Views: 71    Downloads: 3
Export: