Lenkijos lietuvių šnektos geolingvistiniu požiūriu: XXI a. pradžios situacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkijos lietuvių šnektos geolingvistiniu požiūriu: XXI a. pradžios situacija
Alternative Title:
Polish Lithuanian dialects from geolinguistic point of view: the situation of the twenty-first century
In the Book:
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTIki šiol Lenkijos lietuvių šnektų analizė dažniausiai yra aprašomojo pobūdžio, apibūdinami tik išskirtiniai fonetiniai (fonologiniai) požymiai. Tokie tyrimai gerai atskleidžia šnektų savastį, tačiau menkai parodo jų tarpusavio sąsajas stebimuoju laiku. Straipsnyje, remiantis ankstesnių ir pastarųjų metų tyrimų duomenimis, pateikiamas visuminis XXI a. pradžios periferinių lietuvių šnektų Lenkijoje vaizdas. Be to, aptariamos fonetinės (fonologinės) beveik išnykusių vakarų aukštaičių Vižainio ir Eglinės šnektų ypatybės. Jos yra lyginamos su pietų aukštaičių (Punsko ir Seinų) šnektų specifinėmis ypatybėmis. Darosi akivaizdu, kad iš ankstesnių vietinių lietuvių šnektų, veikiamas dviejų bendrinių kalbų – lenkų ir bendrinės lietuvių – įtakų, formuojasi naujas stambus tarminis darinys. Jį jau dabar galima vadinti Punsko geolektu. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Dialektologija; Geolingvistika; Lietuvių tarmių klasifikacija; Pietų aukštaičiai; Pietų aukštaičiai (dzūkai), vakarų aukštaičiai kauniškiai (aukštaičiai vakariečiai „kapsai“); Vakarų aukštaičiai kauniškiai; Classification of the Lithuanian dialects; Dialectology; Geolinguistics; South Aukštaitian dialect; West Aukštaitian dialect.

ENUntil now, the Polish Lithuanian dialects descriptions were mostly descriptive. They are described only by exceptional phonetic (phonological) features. Such dialect examination reveals the self of dialects relatively good, but poorly shows their intercorrelations in apparent time. This article, with reference to former and recent research data, shows the whole recent view of peripheral Lithuanian dialects in Poland in the beginning of the twenty-first century. The distinctive phonological (phonetic) features of almost extinct west Aukštaitians Vižainis and Eglinė dialects are discussed in it. They are compared with the south Aukštaitians specific features, which are wellmaintained in the Punsk Seina dialects. The article states the leveling of these dialects specific features. This suggests that on the base of the existed and persisting Lithuanian dialects in Poland, the new dialectal derivative is developing- the geolect of Punskas, which is affected of both Polish and Lithuanian undialectal language varieties. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55943
Updated:
2019-01-29 18:36:47
Metrics:
Views: 29
Export: