Lituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas
Alternative Title:
The Science and Pseudoscience of the Lithuanian (Baltic) Studies
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
80 p
Contents:
Pratarmė — Lituanistika, baltistika ir istorinė kalbotyra — Kas kiekvienam žinotina apie šią mokslo sritį — Mėgėjų „kalbininkų“ darbai — Rėmimasis autoritetais — Rimanto Matulio veikla — Nijolės Vyšniauskienės straipsnių „įdomybės“ — Gintaro Valiukevičiaus „stebuklai“ — Visus pralenkiantis Juozas Jokubauskas — Jurijaus Lipovkos pseudomokslo „perlai“ — Jūratė Statkutė-Rosales ir jos gotai — Vytautas Rimša ir su juo susijęs ažiotažas — Pseudomokslo plitimas — Baigiamosios pastabos — Sutrumpinimai — Literatūra (šaltiniai) — The science and pseudo-science of Lithuanian (Baltic) studies (Summary) — Žodžių rodyklė — Genčių bei kalbų rodyklė — Pavardžių (asmenvardžių) rodyklė.
Keywords:
LT
Lituanistika; Baltistika; Istorinė kalbotyra; Mokslas; Pseudomokslas.
EN
Lithuanian studies; Baltic studies; Historical linguistics; Science; Peudo-science.
Summary / Abstract:

LTKnygelė skiriama aptarti niekuomet nestudijavusių kalbos mokslo pseudokalbininkų rašliavą, iškelti labiausiai klaidingus jos teiginius ir parodyti tų teiginių nepagrįstumą istorinės (diachroninės) kalbotyros mokslo šviesoje. Stengtasi išryškinti pseudomokslinio „metodo“ – paisyti vien žodžių skambėjimo panašumo – nepagrįstumą, populiariai supažindinti skaitytojus su moksline kalbos istorijos tyrimo metodologija. Šiuos dalykus populiariai paaiškinti plačiajai visuomenei yra labai svarbu, nes tokiais klausimais mokslinė literatūra ne visiems lengvai prieinama ir juo labiau suprantama. Knygelė padės besidomintiems atskirti mokslą nuo pseudomokslo. Teko iškelti aikštėn nemaža ir visai akivaizdžių nesąmonių, tokių, kurios yra savaime suprantamos, kad skaitytojas matytų, prie ko priveda pseudokalbotyra ir netikėtų jos „pasakomis“, į jas žiūrėtų nebent kaip į tam tikrus mitologijos ar grožinės literatūros įvaizdžius. [Iš leidinio]

ENThe book aims at discussing the written works of pseudolinguists that have never studied linguistics, identifying their most misguiding statements and showing their invalidity in the light of historical (diachronic) linguistics. An attempt was made to highlight the invalidity of the pseudoscientific “method”, i.e. considering solely the similarities in the sound of words, to introduce the readers in a popular manner to the scientific methods of the research of language history. It is very important to explain these issues to the broader society as scientific literature on these matters is not always easily accessible and, particularly, understandable to everyone. The book will help the interested ones tell science from pseudoscience. A number of obvious self-evident nonsense had to be brought to light, so that the reader could see where pseudolinguistics may take and would not believe in its “stories” but would rather consider them as certain images of mythology or fiction.

ISBN:
9789955704270
Related Publications:
  • Istorijos iškraipymai / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija, 2004. 135 p.
  • Rinktiniai straipsniai / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija ; 2002-2004. 4 t. (645, 623, 758, 469 p.).
  • Triobiškių dainos / parengė Elvyra Kalindrienė ; Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka. Marijampolė : Piko valanda, 2009. 238 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4192
Updated:
2021-01-28 20:12:55
Metrics:
Views: 93
Export: