Lituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas
Kita antraštėThe Science and Pseudoscience of the Lithuanian (Baltic) Studies
AutoriaiZinkevičius, Zigmas
PaskelbtaVilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006
Puslapiai80 p.
Reikšminiai žodžiai
LTLituanistika; Baltistika; Istorinė kalbotyra; Mokslas; Pseudomokslas
ENLithuanian studies; Baltic studies; Historical linguistics; Science; Peudo-science
Santrauka / Anotacija

LTKnygelė skiriama aptarti niekuomet nestudijavusių kalbos mokslo pseudokalbininkų rašliavą, iškelti labiausiai klaidingus jos teiginius ir parodyti tų teiginių nepagrįstumą istorinės (diachroninės) kalbotyros mokslo šviesoje. Stengtasi išryškinti pseudomokslinio „metodo“ – paisyti vien žodžių skambėjimo panašumo – nepagrįstumą, populiariai supažindinti skaitytojus su moksline kalbos istorijos tyrimo metodologija. Šiuos dalykus populiariai paaiškinti plačiajai visuomenei yra labai svarbu, nes tokiais klausimais mokslinė literatūra ne visiems lengvai prieinama ir juo labiau suprantama. Knygelė padės besidomintiems atskirti mokslą nuo pseudomokslo. Teko iškelti aikštėn nemaža ir visai akivaizdžių nesąmonių, tokių, kurios yra savaime suprantamos, kad skaitytojas matytų, prie ko priveda pseudokalbotyra ir netikėtų jos „pasakomis“, į jas žiūrėtų nebent kaip į tam tikrus mitologijos ar grožinės literatūros įvaizdžius. [Iš leidinio]

ENThe book aims at discussing the written works of pseudolinguists that have never studied linguistics, identifying their most misguiding statements and showing their invalidity in the light of historical (diachronic) linguistics. An attempt was made to highlight the invalidity of the pseudoscientific “method”, i.e. considering solely the similarities in the sound of words, to introduce the readers in a popular manner to the scientific methods of the research of language history. It is very important to explain these issues to the broader society as scientific literature on these matters is not always easily accessible and, particularly, understandable to everyone. The book will help the interested ones tell science from pseudoscience. A number of obvious self-evident nonsense had to be brought to light, so that the reader could see where pseudolinguistics may take and would not believe in its “stories” but would rather consider them as certain images of mythology or fiction.

ISBN9789955704270
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
  • Istorijos iškraipymai / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija, 2004. 135 p.
  • Rinktiniai straipsniai / Zigmas Zinkevičius. Vilnius : Katalikų akademija ; 2002-2004. 4 t. (645, 623, 758, 469 p.).
  • Triobiškių dainos / parengė Elvyra Kalindrienė ; Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka. Marijampolė : Piko valanda, 2009. 238 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4192
Atnaujinta2018-11-10 19:35:40
Metrika Peržiūros: 1