Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Vocalism and Prosody of the South Western Upper Lithuanians: Phonological and Experimental Research
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
200 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTAutorė išsamiai aptaria pietvakarinių pietų aukštaičių patarmės fonologinę balsių sistemą ir prozodiją. Remiantis empirinių, eksperimentinių ir statistinių tyrimų rezultatais, aptariami svarbiausi balsių, dvigarsių ir prozodiniai elementai, jų požymiai, vartosena, kitimo priežastys ir tendencijos. Atkreipiamas dėmesys į dialektologų nepastebėtus ar menkai ištirtus patarmės reiškinius. Išvadose nurodoma, kad tam tikrais atvejais pietvakariniai pietų aukštaičiai atsisako ne tik dzūkavimo, bet ir pagrindinės skiriamosios ypatybės – ą, ę (< *an, *en) > ų, į. Pastebėti vakarinės ir rytinės pietų aukštaičių dalies balsių kokybės skirtumai, trukmės įvairavimas, jų sąsajos su pozicija žodyje ir kitais veiksniais. Atskirai aprašoma dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių, pagrindinio ir šalutinio kirčio bei priegaidžių vartosena, jų akustiniai požymiai. Tiriant didelių abejonių keliančius reiškinius pasitelkiamas audicinis metodas. Pridedama įvairių šnektų pasakojimų, užrašytų išsamia dialektologine transkripcija. Svarbios informacijos apie pietvakarinių pietų aukštaičių fonetiką, morfologiją, kirčiavimą, žodžių darybą ir kitas ypatybes teikia komentarai. [Iš leidinio]

ENThe author presents a thorough discussion of the phonological vowel system and prosody of the south western upper Lithuanian subdialect. According to the results of empirical, experimental and statistical research, the main elements of vowels, diphthongs and prosodic ones, their features, usage, reasons and trends of change are discussed. The conclusions indicate that in certain cases the south western upper Lithuanians refuse not only the dzūkai way of speaking but also their main distinctive feature, namely, ą, ę (< *an, *en) > ų, į. Vowel differences, varied length and links to the position in the word and other factors of the western and eastern southern upper Lithuanians have been noticed. The usage of diphthongs and mixed diphthongs, primary and secondary stress and accents as well as their acoustic features were described separately. Auditious method is applied in the analysis of doubtful phenomena. Stories of various dialects written in comprehensive dialectological transcription are added. Important information of the phonetics, morphology, accentuation, word formation and other particularities of the south western upper Lithuanians is presented in the commentaries.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11230
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 57
Export: