Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo įvairavimas Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo įvairavimas Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose
Alternative Title:
Variety of stress of inflected Words in the dialects of Veisiejai, Kapčiamiestis and Šlavantai
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 103-110
Keywords:
LT
Kapčiamiestis; Veisiejai; Lietuva (Lithuania); Gramatika / Grammar; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aprašyti linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo polinkius ir vartoseną pietvakarių dzūkų - Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų - šnektose, paaiškinti galimas akcentinių paradigmų mišimo priežastis. Tiriamąją medžiagą sudaro apie du šimtus įvairiai kirčiuojamų dviskiemenių ir daugiaskiemenių linksniuojamųjų žodžių- daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių ir įvardžių. Šie duomenys daugiausia surinkti iš Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve saugomų 2005-2007 metų garso įrašų. Sukaupta medžiaga rodo du svarbius dalykus. Pirma, į akcentinių paradigmų mišimą labiau linkę vyriškosios giminės, ypač produktyvių kamienų, dviskiemeniai daiktavardžiai (jie sudaro apie 70 proc. analizuojamų žodžių). Antra, Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose linksniuojamųjų žodžių labiau paplitusios oksitoninio kirčiavimo formos (vienas iš variantų yra ketvirtosios kirčiuotės, pirmosios / trečiosios akcentinės paradigmos žodžių vartojamos galūnėje kirčiuojamos vienaskaitos įnagininko ir / ar daugiskaitos galininko formos). Dvejopai kirčiuojamų formų atsiradimas ir akivaizdus polinkis į oksitonezę pirmiausia siejamas su rekonstruojamu dviejų daugiskaitų- paprastosios ir kuopinės - semantiniu ir akcentinių modeliu. Daroma prielaida, kad linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo paradigmų mišimas ir oksitoninio kirčio apibendrinimas tiriamose Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose, kaip ir visame pietvakarių dzūkų plote, gali būti paveldėtas iš seno. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Daugiaskiemenis daiktavardis; Dviskiemenis daiktavardis; Kamienas; Kirčiavimo paradigma; Kirčiavimo variantas; Kirčiuotė; Linksniuojamasis žodis; Oksitonezė; Priesagos vedinys; Derivative suffix; Inflected word; Multisyllable noun; Noun; Oxytonesis; Stem; Stress; Stress paradigm; Stress variant; Suffix derivative; Two-syllable noun; Variant.

ENThe purpose of this study is to describe the tendencies and usage of stress in inflectional words in the South-West Dzūkian dialects of Veisiejai, Kapčiamiestis and Šlavantai as well as to explain the causes of the possible mixing of the stress paradigms. The material researched consists of about two hundred two- and multi-syllable inflected words - nouns, adjectives, numerals and pronouns. Most of them have been selected from the 2005-2007 audio recordings kept at the archive of the Department of the Dialects of the institute of the Lithuanian Language. The material demonstrates two important things. Firstly, two-syllable nouns of masculine gender, especially with productive stems (they account for about 70 percent of the words studied) tend to mix stress paradigms. Secondly, fonns of inflectional words with oxytonic stress arc more common in the dialects of Veisiejai, Kapčiamiestis and Šlavantai (one of the most common variants are singular instrumental and / or plural accusative end-stressed forms of words of the fourth stress paradigm of the first / third accent class). The appearance of forms with dual stress and an apparent tendency towards oxytonesis is first of all linked with a semantic and stress model of two plural fonus, simple and collective, which is being reconstructed. It is presumed that mixing of stress paradigms of inflected words and the generalisation of oxytonic stress in the investigated dialects of Veisiejai, Kapčiamiestis and Šlavantai as well as across the South-Wcst area of the Dzūkian dialect may have started a long time ago. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25484
Updated:
2018-12-20 23:27:11
Metrics:
Views: 64    Downloads: 4
Export: