Žodžių dinaminė struktūra ir tarpkirtiniai intervalai vakarų aukštaičių kauniškių šnektose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių dinaminė struktūra ir tarpkirtiniai intervalai vakarų aukštaičių kauniškių šnektose
Alternative Title:
  • The Dynamic Structure of Words and Inter-Stress Intervals
  • Dynamic word structure and mid-stress intervals in the South-Western Aukštaitian dialect
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami du teksto prozodijos parametrai vakarų aukštaičių kauniškių tarmėje: žodžio dinaminę struktūra ir tarpkirtiniai intervalai. Tyrimo medžiagą sudaro 13 įrašų. Iš viso 3500 sakinių, beveik 23 tūkstančiai fonologinių žodžių. Tyrimo duomenimis, dažniausiai (beveik pusė visų žodžių) vartojami dviskiemeniai žodžiai (su pirmuoju kirčiuotu skiemeniu – 20%, su kirčiuota galūne – 25%), gana dažni (penktadalis) triskiemeniai žodžiai su viduriniu kirčiuotu skiemeniu (17%), triskiemeniai žodžiai su kirčiuota galūne sudaro dešimtadalį visų žodžių (9%), triskiemeniai žodžiai su pirmuoju kirčiuotu skiemeniu – 5%, keturių skiemenų žodžiai retoki (su priešpaskutiniu kirčiuotu skiemeniu – 7%, su antruoju kirčiuotu skiemeniu – 5%). Penkių skiemenų žodžiai retenybė kauniškių tarmėje (po 2% su kirčiuotu priešpaskutiniu ir trečiuoju nuo galo skiemeniu). Nemažai (apie 10%), kaip jau buvo minėta, tiriamuosiuose pavyzdžiuose pavartota vienskiemenių ortotoninių žodžių (žr. 3 pav.). Vienodai dažni šioje tarmėje paskutiniame ir priešpaskutiniame skiemenyje kirčiuoti žodžiai (beveik po 45%), trečiajame nuo galo skiemenyje kirtį turi 11%. Tolesniame skiemenyje kirčiuotų pavyzdžių labai mažai. Tiriamojoje tarmėje dažniausias vienskiemenis intervalas (36%), gana dažnas dviskiemenis (28%), retesni nulinis (17%) ir triskiemenis (14%), o keturių ir daugiau skiemenų intervalai labai reti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teksto prozodija; Žodžio dinaminė struktūra; Tarpkirtinis intervalas.

ENThe article analyses two parameters of text prosody in the dialect of residents of Western Aukštaitija, Kaunas region: the dynamic structure of words and inter-stress intervals. Study materials consist of 13 records. There are a total of 3,500 sentences and almost 23 thousand phonological words. According to the study, the most frequently used words (almost a half of all words) are disyllabic words (20% with the first stressed syllable and 25% with a stressed inflection); other words used quite frequently (one-fifth) are trisyllabic words with the central stressed syllable (17%), trisyllabic words with a stressed inflection make up one-tenth of all words (9%), trisyllabic words with the first stressed syllable – 5%, tetrasyllabic words are quite uncommon (7% with the stress on the penultimate syllable, 5% with the stress on the second syllable). Pentasyllabic words are rarely used in the dialect of Kaunas region residents (2% with the stress on the penultimate and the third syllable from the end). As mentioned before, quite many (some 10%) monosyllabic orthotonic words were used in the examples studied (see Fig. 3). Words with the stress on the last and penultimate syllable (almost 45% each) are frequently used in this dialect. 11% of words are stressed on the third syllable from the end. There are very few examples of words stressed on the next syllable. In the dialect studied, monosyllabic interval is the most frequent (36%), disyllabic interval is quite frequent (28%), zero interval is less frequent (17%) just like trisyllabic interval (14%), while intervals of four or more syllables are very rare.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1066
Updated:
2017-03-04 19:23:58
Metrics:
Views: 54
Export: