Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] trukmė aukštaičių šnektose
Alternative Title:
The Length of the first components [i], [u] of acute diphthongs in the Lithuanian aukštaitian subdialects
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 9-20
Keywords:
LT
Daugailiai; Jurbarkas; Kučiūnai; Lukšiai; Šakiai; Utena; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas vienas iš svarbesniųjų aukštaičių tarmių požymių – akūtinių dvigarsių pirmųjų dėmenų [i], [u] kiekybė. Iki šiol dar vis tradiciškai manoma, kad beveik visose aukštaičių šnektose šie dvigarsių dėmenys yra ilginami, o trumpi išlaikomi tik šiaurinėje vakarų aukštaičių kauniškių dalyje – apie Šakius, Jurbarką. Straipsnyje aptariami dvigarsių dėmenų eksperimentinio tyrimo rezultatai. Buvo ištirti vakarų aukštaičių kauniškių Lukšių, pietų aukštaičių Kučiūnų ir rytų aukštaičių uteniškių Daugailių šnektų garsai: minėtieji akūtinių dvigarsių dėmenys, atitinkami trumpieji balsiai [i], [u] bei akūtiniai ilgieji balsiai [i•], [u•]. Tyrimas parodė, kad panašesni yra vakarų aukštaičių kauniškių ir pietų aukštaičių tirtų garsų santykiai. Abiejose patarmėse visų trijų lygintų klasių garsai trukme aiškiai skiriasi. Šioms patarmėms bendra ir tai, kad aptariamųjų dvigarsių pirmieji dėmenys trukmės atžvilgiu artimesni ne trumpiesiems, bet ilgiesiems balsiams. Rytų aukštaičių uteniškių patarmėje lygintų garsų klasių skirtumai daug mažesni. Ši patarmė turi trijų ilgumų sistemą, todėl akūtinių dvigarsių dėmenys daug panašesni į pailgėjusius dėl kirčio trumpuosius balsius. Svarbi tyrimo išvada yra tai, kad vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinėse šnektose minėtieji dvigarsių dėmenys jokiu būdu nėra trumpieji, kaip buvo teigiama ankstesniuose dialektologijos darbuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Patarmė; Dvigarsiai; Akūtas; Ilgumas; Absoliučioji trukmė; Santykinė trukmė; Ilgieji balsiai; Pusilgiai balsiai; Subdialect; Aukštaičių tarmė; Diphthong; Acute; Length; Absolute duration; Relative duration; Long vowel; Half-long vowel.

ENThe article examines one of the major features of the Highlander’s dialect, i.e. the quantity of the first components [i], [u] of acute diphthongs. Until today it is perceived that all the subdialects of Highlanders tend to lengthen these components, whereas the short versions are preserved only in the northern part of western Highlanders, namely around Šakiai and Jurbarkas. The article overviews the results of experimental investigation of diphthong components. Analysis was focused on the sounds in the subdialects of Kauniškiai Lukšiai (western Highlanders), Kučiūnai (southern Highlanders) and Uteniškiai Daugailiai (eastern Highlanders), namely the mentioned components of acute diphthongs, respective short vowels [i], [u], and acute long vowels [i] and [u]. Research showed that similarities are clear between the sounds of Kauniškiai (western Highlanders) and southern Highlanders. In both of the subdialects, sounds of all three compared categories distinctly differ in their length. These subdialects are similar in that the length of the first components of the mentioned diphthongs is closer to longer vowels. Differences of the mentioned sounds are less vivid in the subdialect of Uteniškiai (eastern Highlanders). This subdialect has the system of three lengths, thus components of acute diphthongs are more similar to accent-lengthened short vowels. The significant conclusion is that the components of given diphthongs in the northern dialects of Kauniškiai (western Highlanders) are not short at all, as stated in the earlier works of dialectology.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6851
Updated:
2013-04-28 16:30:26
Metrics:
Views: 38
Export: